Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 48
 • Документ
  Мистецтво конферансу у системі професійної підготовки сучасного естрадного співака
  (2021) Родя Світлана Володимирівна; Rodia Svitlana Volodymyrivna; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У магістерській роботі висвітлено мистецтво конферансу у системі професійної підготовки сучасного естрадного співака, а також розроблено методичні засади поєднання сучасного естрадного співу з мистецтвом конферансу у практичній діяльності. У кваліфікаційній роботі конкретизовано конферанс як складову системи підготовки майбутніх естрадних співаків, визначено передумови появи конферансу та особливості історичного розвитку мистецтва конферансу, а також узагальнено особливості сучасного конферансу.
 • Документ
  Формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки
  (2021) Хруцька Віра Анатоліївна; Khrutska Vira Anatoliivna; Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У магістерській роботі досліджено проблему формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки. На основі теоретичного узагальнення літературних першоджерел уточнено науковий зміст понять «якості», «особистісні якості», «професійні якості», «професійно-особистісні якості», «професійно-особистісні якості майбутніх диригентів хору». Конкретизовано сутність та компонентну структуру професійно-особистісних якостей у контексті фахової підготовки майбутніх диригентів хору. Визначено критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного конструкту. Розроблено методичний інструментарій (методи та прийоми) формування професійно-особистісних якостей майбутніх диригентів хору у процесі фахової підготовки.
 • Документ
  Формування вокальної культури майбутніх співаків у процесі фахової підготовки у ЗВО
  (2021) Старун Олена Андріївна; Starun Olena Andriivna; Крамська Світлана Григорівна; Kramska Svitlana Hryhorivna
  Магістерське дослідження присвячено важливій темі фахової підготовки майбутніх співаків, аспектам формування їх вокальної культури. Робота розкриває процес формування вокальної культури співаків як складний і багатогранний феномен, що охоплює широкий спектр художньо-мистецьких традицій його існування. Теоретичні основи дослідження визначають сутність понятійного апарату, висвітлюють процес фахової підготовки у профільних вищих закладах як освітній фундамент становлення майбутніх співаків. Методичні засади окреслюють складові формування вокальної культури здобувачів вищої вокальної освіти у процесі їх фахової підготовки, визначають методи й прийоми.
 • Документ
  Формування стилю бельканто у майбутнього співака
  (2021) Саковська Антоніна Андріївна; Sakovska Antonina Andriivna; Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  Магісторське дослідження присвячено важливій у вокальній педагогіці темі. Аналіз теоретичних основ формування стилю бельканто розкриває характерні особливості Belcanto, спираючись на вокальні трактати XVIII – першої половини XIX століття; сутність та специфічні риси співу бельканто, фізіологічні і акустичні властивості, регістрову будова співацького голосу. Методичні основи формування навичок стилю бельканто представлено визначенням впливу будови і розвитку мелодії на формування навичок співу бельканто, педагогічними умовами та методичними рекомендаціями щодо формування навичок співу бельканто у майбутнього співака.
 • Документ
  Формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки
  (2021) Лінь Юлін; Lin Yulin; Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У магістерській роботі досліджено проблему формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки. З’ясовано стан досліджуваної проблеми в теорії та методиці музичного навчання. Конкретизовано сутність та компонентну структуру інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у контексті фахової підготовки. Визначено стан сформованості досліджуваних умінь. Розроблено методичне забезпечення формування інтерпретаційних умінь майбутніх співаків у процесі фахової підготовки, зокрема – комплекс доцільних методів та прийомів.
 • Документ
  Формування співацького голосу майбутнього вокаліста засобами резонансної техніки у процесі фахової підготовки
  (2021) Перешивайло Ольга Валеріївна; Pereshyvailo Olha Valeriivna; Крамська Світлана Григорівна; Kramska Svitlana Hryhorivna
  Магістерське дослідження присвячено важливій темі виховання майбутнього вокаліста, практичних аспектів роботи з його співацьким голосом засобами резонансної техніки. Теоретичні основи досліджуваного феномену розкрито у процесі аналізу психо-фізіологічних і акустичних властивостей голосу, висвітлення резонансної техніки постановки голосу як основи вокального навчання. Методичні засади обгрунтовано важливістю забезпечення педагогічних умов та доцільністю застосування розроблених методичних рекомендацій щодо формування співацького голосу майбутнього вокаліста засобами резонансної техніки у процесі фахової підготовки
 • Документ
  Наука співу О. Мишуги у контексті сучасної вокальної педагогіки
  (2021) Кнопік Артем Вікторович; Knopik Artem Viktorovych; Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  Магісторське дослідження присвячено важливій у вокальній педагогіці темі. Аналіз теоретичних основ творчої спадщини українського співака О. Мишуги розкриває становлення відчизняної мистецької педагогіки в середніх та вищих спеціалізованих закладах України, наукові підходи до вивчення спадщини О. Мишуги та основні поняття дослідження та педагогічні ідеї видатного співака-педагога. У роботі розглядаються практичні основи змісту творчої школи О. Мишуги у контексті розвитку мистецької педагогіки, а саме: основоположні принципи школи О. Мишуги, новаторські методи, види та форми організації педагогічної та виконавської діяльності, головні етапи педагогічної дільності О. Мишуги та її вплив на розвиток вітчизняної й зарубіжної мистецької педагогіки в творчих надбаннях його учнів.
 • Документ
  Формування співацьких вмінь та навичок в учасників аматорських вокально-хорових колективів
  (2021) Андрух Тетяна Олексіївна; Andrukh Tetiana Oleksiivna; Крамська Світлана Григорівна; Kramska Svitlana Hryhorivna
  Магістерське дослідження присвячено важливій у вокально-хоровому виконавстві темі. Аналіз теоретичних питань з досліджуваної проблеми розкриває аматорський вокально-хоровий колектив як педагогічно-миcтецьке явище, сутність поняття «співацькі вміння та навички в учасників аматорського вокально-хорового колективу», особливості роботи з виконавцями-аматорами. Експериментально-практична робота з формування співацьких умінь та навичок в учасників аматорського вокально-хорового колективу представлена визначенням педагогічних умов та методичних рекомендацій щодо досліджуваної проблеми.
 • Документ
  Розвиток вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки
  (2021) Чернетченко Артем Олександрович; Chernetchenko Artem Oleksandrovych; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У магістерській роботі висвітлено розвиток вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки, а також розроблено прийоми розвитку естрадної вокальної техніки майбутніх естрадних співаків. У кваліфікаційній роботі конкретизовано розвиток артистизму в системі підготовки естрадного співака як складову удосконалення вокальної техніки, визначено становлення та розвиток естрадного вокального мистецтва та техніки у історичній ретроспективі, а також узагальнено методичні засади техніки використання мікрофону як вагомої складової розвитку вокальної техніки майбутніх естрадних співаків у процесі професійної підготовки.
 • Документ
  Розвиток естрадного вокального мистецтва в Сумській області
  (2021) Черепова Тетяна Федорівна; Cherepova Tetiana Fedorivna; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У магістерській роботі висвітлено розвиток естрадного вокального мистецтва на теренах Сумської області, а також визначено самодіяльну художню творчість як одну з провідних умов розвитку естрадного вокального мистецтва в Сумській області. У кваліфікаційній роботі конкретизовано сутність та особливості естрадного мистецтва, виникнення і розвиток естрадного вокального мистецтва, визначено вплив естрадного вокального мистецтва на розвиток сучасного суспільства, а також висвітлено стан розвитку естрадного вокального мистецтва в Сумській області та його особливості.
 • Документ
  Фольклорні елементи у розвитку сучасного естрадного вокального мистецтва
  (2021) Литвиненко Тетяна Анатоліївна; Lytvynenko Tetiana Anatoliivna; Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У магістерській роботі конкретизовано розвиток фольклорної пісенної традиції в сучасному вітчизняному телевізійному просторі та впливу фольклорних елементів на становлення сучасного естрадного вокального мистецтва в Україні, а також здійснено аналіз використання фольклору в творчості сучасних виконавців. У кваліфікаційній роботі проаналізовано витоки та взаємозв’язок фольклору й естрадного мистецтва, а також інтерпретації фольклору у творчості сучасних естрадних виконавців та його місце у вокальних шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Фольк music» та інших.
 • Документ
  Розвиток вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки
  (2021) Аполлонова Діана Олександрівна; Apollonova Diana Oleksandrivna; Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У магістерській роботі проаналізовано розвиток вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки, а також здійснено емпіричне дослідження вокально-інтонаційної культури естрадних співаків. У кваліфікаційній роботі конкретизовано структурно-змістовну характеристику вокально-інтонаційної культури естрадних співаків, а також музичний образ як засіб розвитку вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки, розроблено методичні засади цього процесу.
 • Документ
  Формування ансамблевих навичок підлітків у процесі хорового співу
  (2021) Шкурдода Олена Леонідівна; Shkurdoda Olena Leonidivna; Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У дипломній роботі досліджено проблему формування ансамблевих навичок підлітків у процесі хорового співу. Конкретизовано сутність та компонентну структуру досліджуваного конструкту. Висвітлено педагогічний досвід формування ансамблевих навичок учнів підліткового віку в процесі хорового співу та охарактеризовано вікові особливості розвитку співацького голосу учнів-підлітків. Розроблено та уточнено методи та прийоми формування ансамблево-хорових навичок підлітків.
 • Документ
  Формування навичок академічного співу студентів педагогічних університетів у процесі вокального навчання
  (2021) Чжан Яньбінь; Chzhan Yanbin; Петренко Марина Борисівна; Petrenko Maryna Borysivna
  У дипломній роботі досліджено проблему формування навичок академічного співу студентів педагогічних університетів у процесі вокального навчання. З’ясовано стан досліджуваної проблеми в теорії та методиці музичного навчання. Здійснено ретроспективний аналіз становлення академічної манери співу. Конкретизовано сутність та компонентну структуру навичок академічного співу студентів-вокалістів педагогічних університетів. Визначено критерії, показники та рівні сформованості досліджуваного явища. Розроблено методи та прийоми формування навичок академічного співу студентів педагогічних університетів у процесі вокального навчання.
 • Документ
  «Ave Maria» у духовній музиці – виконавський аспект
  (2021) Дьоміна Марія Олегівна; Domina Mariia Olehivna; Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  Проведено аналіз наукової та мистецької літератури зі змісту та сутності понять духовність і духовна музика; визначено шляхи становлення та розвитку європейських та українських традицій духовної музики; проаналізована молитва Ave Maria в історичному та мистецькому аспектах; проведено музично-виконавський аналіз Ave Maria для мішаного хору композитора Томаса Луїса де Вікторіі.
 • Документ
  Джазова музика у становленні українського естрадного вокального мистецтва
  (2021) Янковець Поліна Олегівна; Yankovets Polina Olehivna; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У бакалаврській роботі конкретизовано особливості джазової музики і обґрунтовано вплив джазової музики на становлення українського естрадного вокального мистецтва, а також уточнено та поглиблено зміст понять «джаз», «естрадне мистецтво», «джазова музика», «вокальне мистецтво». У кваліфікаційній роботі схарактеризовані субкультури джазової музики, естрадні виконавці у джазовому стилі, конкретизовано особливості джазової музики, а також диференційовано стилі та напрямки джазової музики й розвинуті підходи до вивчення впливу на українське естрадне вокальне мистецтво.
 • Документ
  Особливості співацького голосоутворення в естрадному виконавстві
  (2021) Рябко Дар’я Вікторівна; Riabko Daria Viktorivna; Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У бакалаврській роботі узагальнено досвід зарубіжних вокальних тренерів (Джастіна Стоуні, Еріка Арсено, Бретта Меннінґа, Аарона Анастазі, Фрідмана Фіндейзена, Трістана Паредеса) у розвитку естрадної вокальної техніки, а також та становлення естрадного вокального виконавства в історичній ретроспективі. У кваліфікаційній роботі конкретизовані особливості співацького голосоутворення в естрадному виконавстві, а також обґрунтовані методичні засади розвитку естрадного голосу та прийоми покращення властивостей естрадного співацького голосоутворення у процесі професійної підготовки естрадних співаків.
 • Документ
  Сучасні методи опанування естрадного співу у процесі професійної підготовки виконавців
  (2021) Гаврик Богдана Володимирівна; Havryk Bohdana Volodymyrivna; Фоломєєва Наталія Аркадіївна; Folomieieva Nataliia Arkadiivna
  У бакалаврській роботі конкретизовано сутність і зміст понять «сучасні методи естрадного співу», «опанування», «професійна підготовка», «естрадний співак», а також здійснено теоретичний аналіз сутності і структури естрадного спів та особливостей створення естрадного номера у професійній підготовці виконавців. У кваліфікаційній роботі обґрунтовано педагогічні умови використання сучасних методів опанування естрадного співу в процесі професійної підготовки виконавців, а також розроблено методичні рекомендацій щодо використання сучасних методів опанування естрадного співу в процесі професійної підготовки виконавців.
 • Документ
  Розвиток сучасної китайської популярної музики
  (2021) Ден Юньхань; Den Yunkhan; Корякін Олексій Олексійович; Koriakin Oleksii Oleksiiovych
  У бакалаврській роботі узагальнено становлення та розвиток китайського популярного музичного мистецтва в культурно-мистецькому просторі, творчий внесок відомих виконавців у цей процес, а також процеси розвитку сучасного китайського популярного музичного мистецтва в світовому мистецькому просторі та визначено значення популярного музичного мистецтва у сучасній масовій культурі. У кваліфікаційній роботі конкретизовано класифікацію жанрів китайського популярного проаналізовано музичного мистецтва, визначено етапи розвитку китайської популярної музики, проаналізовано творчий шлях та визначено мистецький спадок найбільш відомих китайських популярних виконавців.
 • Документ
  Вокальна лірика у творчості С. Рахманінова
  (2021) Савкова Світлана Юріївна; Savkova Svitlana Yuriivna; Бірюкова Лариса Анатоліївна; Biriukova Larysa Anatoliivna
  У роботі досліджено романсову лірику у творчості С.Рахманінова. Oхaрaктеризовaно особливості виникнення та розвитку романсового жанру у ХІХ –ХХ століттях; визначено стильові особливості романсової лірики С.Рахманінова; обґрунтовано роль символізму вокальної творчості С.Рахманінова; висвітлено історію створення циклу романсів «Шість віршів для голосу та фортепіано»ор.38.; порівняно виконавську інтерпретацію циклу романсів «Шість віршів для голосу та фортепіано» ор.38.; зроблено виконавський аналіз романсу ор.38 «Вночі в саду у мене»ор.38 No1 (g-moll) на вірші А.Ісаакяна в перекладі О.Блока.