Особливості співацького голосоутворення в естрадному виконавстві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі узагальнено досвід зарубіжних вокальних тренерів (Джастіна Стоуні, Еріка Арсено, Бретта Меннінґа, Аарона Анастазі, Фрідмана Фіндейзена, Трістана Паредеса) у розвитку естрадної вокальної техніки, а також та становлення естрадного вокального виконавства в історичній ретроспективі. У кваліфікаційній роботі конкретизовані особливості співацького голосоутворення в естрадному виконавстві, а також обґрунтовані методичні засади розвитку естрадного голосу та прийоми покращення властивостей естрадного співацького голосоутворення у процесі професійної підготовки естрадних співаків.
The bachelor's thesis summarizes the experience of foreign vocal coaches (Justin Stony, Eric Arseno, Brett Manning, Aaron Anastasy, Friedman Findeisen, Tristan Paredes) in the development of pop vocal technique, as well as the formation of pop vocal history. The qualification thesis specifies the features of singing voice formation in pop performance, as well as substantiates the methodological principles of development of pop voice and techniques for improving the properties of pop singing in the process of professional training of pop singers.
Опис
Ключові слова
співацьке голосоутворення, естрадне виконавство, естрадне голосоутворення, вокальний тренер, вокальна техніка, singing voice formation, pop performance, pop voice formation, vocal trainer, vocal technique
Бібліографічний опис
Рябко, Д. В. Особливості співацького голосоутворення в естрадному виконавстві [Текст] : бакалавр. робота / Д. В. Рябко ; науковий керівник О. О. Корякін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 56 с.