eSSPU logo

Запрошуємо до репозитарію відкритого доступу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR)!

eSSPUIR - Електронний інституційний репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ISSN 2522-1531

eSSPUIR – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імеіні А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Кількість документів: 14544. Останнє оновлення: 23.07.2024.

Положення про eSSPUIR

Авторський договір приєднання

Інструкція реєстрації користувача eSSPUIR

Зразки бібліографічного оформлення видань

 

Нові надходження

Документ
Досвід використання кінезіологічних вправ з розвитку нейромоторики в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
(СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2024) Вікторова Вікторія; Viktorova Viktoriia; Бондаренко Юлія Анатоліївна; Bondarenko Yuliia Anatoliivna
У статі висвітлено практику використання в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами кінезіологічних вправ з розвитку нейромоторики. Відібрані вправи систематизовано по групам з урахуванням рівня складності і задіювання різних систем організму. Розроблено педагогічні умови їх використання під час корекційно-розвиткових занять з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.
Документ
Використання пантоміми у корекційній роботі з учнями з особливими освітніми потребами в умовах воєнного часу
(СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2024) Глобенко Ірина; Hlobenko Iryna
У статті розкрито особливості використання пантоміми, як методу корекції фізичного та психофізичного стану учнів з особливими освітніми потребами під час занять у театральному колективі спеціальної школи в умовах воєнного стану. Висвітлено види пантоміми та особливості їх використання. Підкреслено особливе значення пантоміми для дітей із РАС, для дітей із синдромом Дауна.
Документ
Розвиток математичних уявлень дошкільників з інтелектуальними порушеннями за допомогою мультисенсорних методик
(СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2024) Данілова Лариса; Danilova Larysa; Дмітрієва Оксана Іванівна; Dmitriieva Oksana Ivanivna
В статті обґрунтовується важливість використання мультисенсорних методик для розвитку математичних уявлень дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Висвітлюється суть, особливості кожної з трьох методик та їх практичне застосування. На прикладі досвіду використання мультисенсорних методик проаналізовані їхня ефективність та позитивний вплив на процес навчання. Підкреслюється важливість мультисенсорного підходу в навчанні математики дітей з інтелектуальними порушеннями. Акцентується увага на необхідності подальших досліджень у цьому напрямку.
Документ
Технологія корекційної роботи з розвитку смислової сторони мовлення у дітей із розладами аутистичного спектра
(СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2024) Даценко Ольга; Datsenko Olha
У статті розкрито недоліки словесного мовлення та її смислового аспекту у дітей з розладами аутистичного спектру. Визначено поняття «аутизм». Висвітлено диференціацію дітей з РАС на групи. Описано рівні системного недорозвинення мовлення у них. Визначено умови корекційнопедагогічної роботи з дітьми зазначеної категорії. Запропоновано психологопедагогічну технологію, яка спрямована на розвиток у дітей з РАС здатності розуміти та передавати інформацію. Висвітлено специфіку поєднання вербального та невербального матеріалу під час виконання завдань та організації діяльності дітей з розладами аутистичного спектру.
Документ
Особливості застосування дидактичних ігор на уроках математики в спеціальному закладі загальної середньої освіти
(СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2024) Жабко Антоніна; Zhabko Antonina
У статті здійснено аналіз науково-методичних робіт з формування елементарних математичних уявлень у школярів з інтелектуальними порушеннями молодшого шкільного віку, висвітлено погляди науковців на проблему використання ігрових методів, прийомів і форм у навчанні дітей зазначеної нозологічної групи, запропоновано авторські наробки щодо формування у першокласників з порушеннями інтелекту уявлень про числа й цифри першого десятка, способи утворення числа та арифметичні дії з ними. Наведено окремі приклади дидактичних ігор.