Фольклорні елементи у розвитку сучасного естрадного вокального мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі конкретизовано розвиток фольклорної пісенної традиції в сучасному вітчизняному телевізійному просторі та впливу фольклорних елементів на становлення сучасного естрадного вокального мистецтва в Україні, а також здійснено аналіз використання фольклору в творчості сучасних виконавців. У кваліфікаційній роботі проаналізовано витоки та взаємозв’язок фольклору й естрадного мистецтва, а також інтерпретації фольклору у творчості сучасних естрадних виконавців та його місце у вокальних шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Фольк music» та інших.
The master's thesis specifies the development of folk song tradition in the modern domestic television space and the influence of folk elements on the formation of modern pop vocal art in Ukraine, as well as an analysis of the use of folklore in the art works of modern performers. The qualification thesis analyzes the origins and relationship of folklore and pop art, as well as the interpretation of folklore in the art works of modern pop singers and its place in the vocal shows «Voice of the Country», «X-Factor», «Folk music» and others.
Опис
Ключові слова
фольклор, пісенний фольклор, вокальні талант-шоу, естрадне мистецтво, фольклорні елементи, folklore, song folklore, vocal talent shows, pop art, folklore elements
Бібліографічний опис
Литвиненко, Т. А. Фольклорні елементи у розвитку сучасного естрадного вокального мистецтва [Текст] : магістер. робота / Т. А. Литвиненко ; науковий керівник О. О. Корякін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 63 с.