Сучасні методи опанування естрадного співу у процесі професійної підготовки виконавців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі конкретизовано сутність і зміст понять «сучасні методи естрадного співу», «опанування», «професійна підготовка», «естрадний співак», а також здійснено теоретичний аналіз сутності і структури естрадного спів та особливостей створення естрадного номера у професійній підготовці виконавців. У кваліфікаційній роботі обґрунтовано педагогічні умови використання сучасних методів опанування естрадного співу в процесі професійної підготовки виконавців, а також розроблено методичні рекомендацій щодо використання сучасних методів опанування естрадного співу в процесі професійної підготовки виконавців.
The bachelor's thesis specifies the essence and content of the concepts «modern methods of pop singing», «mastering», «training», «pop singer», as well as a theoretical analysis of the essence and structure of pop singing and the peculiarities of creating a pop performance in training. The qualifying thesis substantiates the pedagogical conditions for the use of modern methods of mastering pop singing in the process of professional training of performers, as well as developed guidelines for the use of modern methods of mastering pop singing in the process of professional training of performers.
Опис
Ключові слова
естрадний спів, естрадний співак, професійна підготовка, педагогічні умови, методи опанування естрадного співу, pop singing, pop singer, professional training, pedagogical conditions, methods of mastering pop singing
Бібліографічний опис
Гаврик, Б. В. Сучасні методи опанування естрадного співу у процесі професійної підготовки виконавців [Текст] : бакалавр. робота / Б. В. Гаврик ; науковий керівник Н. А. Фоломєєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 62 с.