Розвиток вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі проаналізовано розвиток вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки, а також здійснено емпіричне дослідження вокально-інтонаційної культури естрадних співаків. У кваліфікаційній роботі конкретизовано структурно-змістовну характеристику вокально-інтонаційної культури естрадних співаків, а також музичний образ як засіб розвитку вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки, розроблено методичні засади цього процесу.
The master's thesis analyzes the development of vocal and intonation culture of pop singers in the process of professional training, as well as an empirical study of vocal and intonation culture of pop singers. The qualification thesis specifies the structural and substantive characteristics of vocal and intonation culture of pop singers in the process of professional training, as well as the musical image as a mean of developing of vocal and intonation culture of pop singers in the professional training process, developed methodological principles of this process.
Опис
Ключові слова
вокально-інтонаційна культура, структура вокально-інтонаційної культури, музичний образ, естрадний співак, естрадне мистецтво, vocal-intonation culture, structure of vocal-intonation culture, musical image, pop singer, pop art
Бібліографічний опис
Аполлонова, Д. О. Розвиток вокально-інтонаційної культури естрадних співаків у процесі професійної підготовки [Текст] : магістер. робота / Д. О. Апполонова ; науковий керівник О. О. Корякін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 95 с.