«Ave Maria» у духовній музиці – виконавський аспект

Анотація
Проведено аналіз наукової та мистецької літератури зі змісту та сутності понять духовність і духовна музика; визначено шляхи становлення та розвитку європейських та українських традицій духовної музики; проаналізована молитва Ave Maria в історичному та мистецькому аспектах; проведено музично-виконавський аналіз Ave Maria для мішаного хору композитора Томаса Луїса де Вікторіі.
Conducted analysis of scientific and artistic literature from maintenance and essence of concepts spirituality and sacred music; the ways of becoming and development of європейських and Ukrainian traditions of sacred music are certain; the analysed prayer of Ave Maria is in historical and artistic aspects; the musically-carrying out analysis of Ave Maria is conducted for the mixed choir of composer Thomas Louis where Вікторіі.
Опис
Ключові слова
арія Ave Maria, духовна музика, творчість, виконавські традиції, Ave Maria, sacred music, work, carrying out traditions
Бібліографічний опис
Дьоміна, М. О. «Ave Maria» у духовній музиці – виконавський аспект [Текст] : бакалавр. робота / М. О. Дьоміна ; науковий керівник Л. А. Бірюкова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 62 с.