eSSPU logo

Запрошуємо до репозитарію відкритого доступу Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR)!

eSSPUIR - Електронний інституційний репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

ISSN 2522-1531

eSSPUIR – електронний архів наукових та освітніх матеріалів СумДПУ імеіні А. С. Макаренка, що забезпечує накопичення, систематизацію, зберігання інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених університетськими спільнотами Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, та забезпечує довготривалий, постійний і надійний безкоштовний відкритий доступ до них засобами Інтернет-сервісів, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства.

Кількість документів: 13870. Останнє оновлення: 18.04.2024.

Положення про eSSPUIR

Авторський договір приєднання

Інструкція реєстрації користувача eSSPUIR

Зразки бібліографічного оформлення видань

 

Нові надходження

Документ
Фахова практика – невід’ємний компонент педагогічної майстерності майбутнього вчителя‐словесника
(СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Громова Наталія Василівна; Hromova Nataliia Vasylivna
У статті обґрунтовується важливість виробничої педагогічної практики для майбутніх учителів‐філологів у процесі становлення їх як фахівців. Автором представлено специфіку організації виробничої педагогічної практики на бакалаврському рівні підготовки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Охарактеризовано мету педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти; визначено вміння та навички, що формуються у процесі проходження практики. Обґрунтовано доцільність та актуальність використання інтерактивних технологій та методів, описано і доведено доцільність їх використання на уроках української мови. Автор пропонує шляхи підвищення ефективності педагогічної практики, а також необхідність візуалізації навчального матеріалу в умовах дистанційної освіти. Наголошує на тому, що знання, вміння та навички, набуті у процесі педагогічної практики, є основою мовно‐фахової майстерності майбутнього вчителя‐словесника.
Документ
Тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю в контексті реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях»
(СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Їн Чу; Yin Chu; Сбруєва Аліна Анатоліївна; Sbruieva Alina Anatoliivna
У статті виявлено тенденції інтернаціоналізації вищої освіти Китаю в контексті реалізації ініціативи «Один пояс, один шлях» у нормативному, організаційному та суб᾿єктному вимірах розгляду. Показано специфіку досліджуваного феномену на інституційному, національному, регіональному та глобальному рівнях розвитку. Здійснено структурно‐логічний аналіз цілей, принципів, напрямів та форм реалізації «Плану дій ‐ 2016» як освітньої складової Ініціативи «Один пояс, один шлях» (ОПОШ). Схактеризовано активності широкого кола суб᾿єктів «Освітнього шовкового шляху», зокрема державних структур, університетів та їх мереж, регіональних та глобальних економічних та кул турно‐освітніх організацій, що спрямовані на розвиток освітнього й науково‐технічного співробітництва та обміну в ОПОШ.
Документ
Особливості проектування структури змішаних курсів в університетах США
(СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023) Боднар Тетяна; Bodnar Tetiana
У статті висвітлено позиції американських педагогів, які стверджують, що результати навчання за змішаною формою кращі за результати очного навчання, оскільки структура змішаних курсів має свою специфіку, яка відрізняється обсягом навчального матеріалу, методами і технологіями викладання, конструювання навчального матеріалу; застосуванням інформаційних технологій тощо. Виявлено критерії, закладені у забезпечення якості організації змішаного навчання в університетах США. Показано, що в американській освітній практиці проектування структури змішаного курсу залежить від розроблених в університетах вимог. Установлено, що поєднання офлайн та онлайн-середовищ у змішаному навчанні створює унікальні можливості і виклики у розробленні змішаних курсів, а розроблення змісту та методики навчання змішаного курсу залежить від поєднання синхронного та асинхронного стилів навчання. Описано складові проєкту, та наведено конкретні приклади.
Документ
Peculiarities of Commemoration of Victims of Nazi Terror in the Kharkiv Region in Wartime and Post-War Periods
(2024) Yakovliev Vitalii; Яковлєв Віталій
The aim of the work. The article is devoted to a comprehensive study of commemorative initiatives and building of monuments connected with the commemoration of victims of Nazi terror on the territory of the Kharkiv region. The article explains the specifics of honoring the memory of different groups of victims of Nazi terror on the territory of the Kharkiv region in wartime and in the post-war period.The methodological base consists of general scientific methods (analysis, synthesis, deduction, induction, systematic approach) along with special historical ones (historical-comparative, historical-systematic). The principles of scientificity, objectivity, and historicism are also applied.The scientific novelty of the research is defined by the fact that the author conducted for the first time a comprehensive study of commemorative initiatives of victims of Nazi terror on the territory of the Kharkiv region.Conclusions. During 1941-1945, the Kharkiv region was controlled by the German Military Administration. The German occupation regime established in the Kharkiv region led to numerous deaths among civilians and prisoners of war.The people’s initiative served as the first step in commemorating the victims of war. Further, the state assumed control over the building of monuments. Works of monumental art became the instruments for the distribution of Soviet myths about «The Great Patriotic War». The official Soviet ceremonial model of commemoration was characterized by an intrusive cult of internationalism, heroism, Soviet patriotism, and self-sacrifice. The authorities stayed indifferent to people, keeping no record of victims and depersonalizing the dead. Due to the fatal defeats of the Red Army, the Kharkiv region lost about half a million citizens, but it wasn’t highly ranked in the national narrative about the war. The state demonstrated discriminatory methods for commemoration of certain categories of the dead. Some of them were represented in the memorial space, and others were deprived of their rights. First of all, this concerned victims of mass terror –Jews, orphans, and prisoners of war. Only with the collapse of the communist regime and the independence of Ukraine these categories of victims of Nazi terror got the opportunity to convey their own vision of war to the general public.
Документ
Foreign Prisoners of War in Kyiv Region In 1943-1954 According to the Documents of Ukrainian Archives
(2024) Chekysh Nazar Viktorovych; Чекиш Назар Вікторович
The aim of the article is the attribution and characterization of a range of unpublished sources from the archives of Ukraine, which contain information about the situation of prisoners of war of Germany and its allies in Soviet camps on the territory of Kyiv and Kyiv region in 1943–1954. The research methodology is defined by the principles of scientificity, historicism, objectivity and systematicity. The author used the methods of source studies, including archival heuristics, analysis and synthesis of documentary sources. The scientific novelty is in determining the typological and specific composition, content and informational potential of an unpublished array of documents on the history of the regional link of Soviet military captivity in Kyiv region, which are stored in the archives of Ukraine.Conclusions. The identified and systematized array of unpublished sources on the history of the regional branch of the Soviet military captivity in the Kyiv region in 1943–1954 are represented by the directive documents of the top party leadership of the Ukrainian SSR, the government of the republic, regulatory and administrative orders of the NKVD (Ministry of Internal Affairs), records of the Ukrainian Military Intelligence Service, special camps and hospitals, documents of the management entities that used the labour of prisoners of war, the decisions of local authorities on the allocation of buildings and land for the placement of regime facilities and the burial of dead prisoners.Documents that differ in content and are unequal in the degree of informativeness characterize the general directions of the Soviet policy in the field of military prisoners at the final stage of the Second World War and in the post-war period, and on the example of a specific region reflect the steps taken by the authorities aimed at its practical implementation. The content of the studied documents allows us: to identify the general features of the Soviet military captivity system and the peculiarities of its regional branch in the Kyiv region, in particular in the context of the organization, functioning and liquidation of camps and special hospitals for prisoners of war in 1943–1954; to find out the situation of foreign prisoners in the camps of Kyiv and the region, the peculiarities of the regime of detention, material, household, food provision and treatment, etc.