Джазова музика у становленні українського естрадного вокального мистецтва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі конкретизовано особливості джазової музики і обґрунтовано вплив джазової музики на становлення українського естрадного вокального мистецтва, а також уточнено та поглиблено зміст понять «джаз», «естрадне мистецтво», «джазова музика», «вокальне мистецтво». У кваліфікаційній роботі схарактеризовані субкультури джазової музики, естрадні виконавці у джазовому стилі, конкретизовано особливості джазової музики, а також диференційовано стилі та напрямки джазової музики й розвинуті підходи до вивчення впливу на українське естрадне вокальне мистецтво.
The bachelor's thesis specifies the features of jazz music and substantiates the influence of jazz music on the formation of Ukrainian pop vocal art, as well as clarifies and deepens the meaning of «jazz», «pop art», «jazz music», «vocal art». The qualification thesis characterizes subcultures of jazz music, pop singers in jazz style, specifies the features of jazz music, as well as differentiates styles and directions of jazz music and develops approaches to studying the impact of jazz music on Ukrainian pop vocal art.
Опис
Ключові слова
джаз, джазова музика, естрадне мистецтво, джазова субкультура, становлення українського естрадного вокального мистецтва, jazz, jazz music, pop art, jazz subculture, formation of Ukrainian pop vocal art
Бібліографічний опис
Янковець, П. О. Джазова музика у становленні українського естрадного вокального мистецтва [Текст] : бакалавр. робота / П. О. Янковець ; науковий керівник Н. А. Фоломєєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 63 с.