Мистецтво конферансу у системі професійної підготовки сучасного естрадного співака

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі висвітлено мистецтво конферансу у системі професійної підготовки сучасного естрадного співака, а також розроблено методичні засади поєднання сучасного естрадного співу з мистецтвом конферансу у практичній діяльності. У кваліфікаційній роботі конкретизовано конферанс як складову системи підготовки майбутніх естрадних співаків, визначено передумови появи конферансу та особливості історичного розвитку мистецтва конферансу, а також узагальнено особливості сучасного конферансу.
The master's thesis covers the art of conference in the system of professional training of modern pop singers, as well as developed methodological principles for combining modern pop singing with the art of conference in practice. The qualification thesis concretizes the conference as a component of the system of training future pop singers, determines the prerequisites for the conference and features of the historical development of the art of the conference, as well as summarizes the features of the modern conference.
Опис
Ключові слова
конферанс, мистецтво конферансу, розвиток мистецтва конферансу, естрадний співак, естрадне мистецтво, conference, art of conference, development of art of conference, pop singer, pop art
Бібліографічний опис
Родя, С. В. Мистецтво конферансу у системі професійної підготовки сучасного естрадного співака [Текст] : магістер. робота / С. В. Родя ; науковий керівник Н. А. Фоломєєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 66 с.