Актуальні питання філології та методології

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • Документ
  Збагачення німецької комп’ютерної термінології шляхом запозичення
  (2021) Сахненко Дар’я Романівна; Sakhnenko Daria Romanivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У статті розглянуто основні шляхи запозичення комп’ютерної термінології у систему німецької мови, здійснено аналіз лексичних одиниць та спосіб їх запозичення та асиміляції. У праці названі вірогідні причини певних типів запозичення саме комп’ютерної термінології та окреслені подальші напрямки цього дослідження.
 • Документ
  Вербальні засоби репрезентації позитивних емоційних станів особистості у романі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою»
  (2021) Сасіна Юлія Олександрівна; Sasina Yuliia Oleksandrivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  Стаття присвячена дослідженню вербальним засобам репрезентації позитивних емоційних станів. Визначено поняття «емоція» та «емоційний стан». Охарактеризовано позитивні емоційні стани у художньому творі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою». Проаналізовано мовні засоби репрезентації позитивних емоційних станів у романі англійської письменниці.
 • Документ
  Типологія міжособистісних конфліктів за сферою поглядів у американському телесеріалі «The Umbrella Academy»
  (2021) Потапова Анастасія Олександрівна; Potapova Anastasiia Oleksandrivna; Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  У статті змодельовано конфліктосферу американського телесеріалу «The Umbrella Academy», проаналізовано та систематизовано наявні конфлікти за їх рисами і ознаками. Визначено місце типів конфліктів за сферою поглядів у розвитку сюжетної лінії телесеріалу. Акцентовано увагу на лексемах із конфліктогенною семантикою.
 • Документ
  Стратегія подолання конфлікту як засіб репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі
  (2021) Павлюченко Алла Віталіївна; Pavliuchenko Alla Viktorivna; Козлова Вікторія Вікторівна; Kozlova Viktoriia Viktorivna
  У статті розглянуто стратегію подолання конфлікту як засіб вираження комунікативної категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі, представлено та проаналізовано тактики, якими реалізується ця стратегія, а також, встановлено особливості їх вербальної репрезентації.
 • Документ
  Шляхи заміни активних дієприкметників у діловому стилі (на матеріалі закону України «Про вищу освіту»)
  (2021) Отрохова Ольга Павлівна; Otrokhova Olha Pavlivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У статті розглядається доцільність вживання активних дієприкметників у нормативно-директивних документах та можливі варіанти їх заміни відповідно до історичних і сучасних норм української мови; встановлюється, що сучасний діловий стиль майже позбавлений активних дієприкметників.
 • Документ
  Стратегії новинного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ
  (2021) Немирович-Данченко Таміла Олександрівна; Nemyrovych-Danchenko Tamila Oleksandrivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  Стаття присвячена вивченню питання комунікативних стратегій у сучасних англомовних ЗМІ. Досліджується подання інформації у англомовних ЗМІ для загальної аудиторії та розглядаються класифікації тактик і стратегій. Під час дослідження були виявлені та систематизовані мовні засоби, що реалізують диктальну та модальну стратегії на матеріалі медіа-текстів інформаційного спрямування англомовних видань The Guardians, The Washington Post.
 • Документ
  Лексичні засоби вираження концепту «проблемний підліток» у романі Лорін Олівер «Before I Fall»
  (2021) Мелешко Катерина Віталіївна; Meleshko Kateryna Vitaliivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  Стаття присвячена аналізу лексичних засобів вираження концепту PROBLEM TEENAGER у романі Лорін Олівер «Before I fall». Розглянуто підходи до вивчення концептів. Детально досліджено концептуальні поля та з’ясовано якими лексичними засобами вони вербалізуються. Визначено домінуючи лексичні засоби.
 • Документ
  Typology of Information and Communication Technologies as Modern Means of English Language Grammar Competence Formation of 10-11 Form Students in a Secondary School
  (2021) Махнуша Світлана Михайлівна; Makhnusha Svitlana Mykhailivna; Дука Марія Володимирівна; Duka Mariia Volodymyrivna
  The article overviews the problem of information and communication technologies typology as modern means of forming English language grammar competence of 10-11 form students in a secondary school. The essence of the concepts "information and communication technologies", "English language grammar competence" is specified. The review of the main means of information and communication technologies for the formation of English language grammar competence is fulfilled and the significance of its formation is justified.
 • Документ
  Відображення концептів «добро» і «зло» в перекладах роману Джека Лондона «Біле ікло»
  (2021) Краснова Олена Юріївна; Krasnova Olena Yuriivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  Поряд із поширеними в літературі концепціями добра і зла запропоновано їхнє екзистенціальне трактування, яке пов’язується з людською екзистенцією і торкається питання справжності чи несправжності людського існування.
 • Документ
  Складні випадки вживання пасивних дієприкметників в освітянських нормативно-правових документах
  (2021) Отрохова Ольга Павлівна; Otrokhova Olha Pavlivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У статті розглядаються особливості функціонування пасивних дієприкметників у нормативно-правових документах та аналізуються складні випадки їх вживання відповідно до історичних і сучасних норм української мови.
 • Документ
  Фразеологічні одиниці в українському політичному дискурсі
  (2021) Касяненко Катерина Миколаївна; Kasianenko Kateryna Mykolaivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У статті з’ясовано сутність поняття фразеологічні одиниці в українському політичному дискурсі. Досліджено значення фразеологічних одиниць в українському політичному дискурсі. Фразеологізми в канві сучасного політичного дискурсу міцно завоювали позиції дискурсивних формул, тобто певних мовних зворотів, характерних процесу комунікації, які завдяки імпліцитним властивостями образності дозволяють зробити комунікативну стратегію більш емоційною та додають напруженості в політичні заклики. Політик, що володіє навичками фразеологічної компетенції, здатний швидко завоювати увагу аудиторії і придбати статус «свого серед своїх », якщо він має здатність формулювати свою промову, вміло звертаючись до національних емоційно забарвлених мовних засобів, провідну роль серед яких відіграють фразеологічні одиниці.
 • Документ
  Особливості збереження прагматичного сенсу при перекладі рекламних текстів
  (2021) Каменський Денис Юрійович; Kamenskyi Denys Yuriiovych; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У статті розглянуто специфіку відтворення прагматичного сенсу рекламного повідомлення під час перекладу. Описано особливості передачі прагматичної мети англомовного рекламного тексту та їх переклад українською. Досліджено аспекти застосування прагматичних адаптцій під час перекладу. У праці названі прагматичні фактори перекладу рекламних текстів.
 • Документ
  Перекладацький аспект у сфері паремій з семантикою порівняння
  (2021) Зякун Юлія Вячеславівна; Ziakun Yuliia Viacheslavivna; Буренко Тетяна Миколаївна; Burenko Tetiana Mykolaivna
  У статті розглянуто англійські прислів’я і приказки та їх українські еквіваленти. Визначено основні джерела походження паремії. Проаналізовано основні методи перекладу пареміологічних одиниць як поетичного жанру. Виявлено особливості перекладу англійських прислів’їв на українську мову. Акцентується увага на пареміях англійської мови, які мають у собі компоненти порівняння.
 • Документ
  Мовні засоби відтворення міського простору у віршовій мові В. Голобородька
  (2021) Зленко Аліна Олександрівна; Zlenko Alina Oleksandrivna; Беценко Тетяна Петрівна; Betsenko Tetiana Petrivna
  У статті розглянуто мовні засоби на позначення просторових понять, що творять художній локус у віршовій мові Василя Голобородька. Зосереджено увагу на аналізі міського простору в поетичній творчості В. Голобородька.
 • Документ
  Особливості психолінгвістичної науки
  (2021) Замошнікова Вероніка Андріївна; Zamoshnikova Veronika Andriivna; Герман Вікторія Василівна; Herman Viktoriia Vasylivna
  У статті розглянуто особливості психолінгвістики як науки, виокремлено ключові аспекти досліджуваного поняття та окреслено структурну організацію психолінгвістичного вчення. У праці висвітлено історію становлення психолінгвістики та вклад конкретних науковців у розвиток даної науки. Представлено аналіз концепції про універсальний предметний код.
 • Документ
  Способи моделювання мовної особистості персонажа Шерлока Холмса у сучасному британському телесеріалі Sherlock. Season 1
  (2021) Древаль Альона Андрївна; Dreval Alona Andriivna; Багацька Олена Вікторівна; Bahatska Olena Viktorivna
  У статті розглянуто способи моделювання мовної особистості персонажа, здійснено класифікацію характеристик персонажа за соціолінгвістичними, психолінгвістичним та лінгвокультурними чинниками. Досліджено причини, за якими головний персонаж успадкував певні риси характеру та проаналізовано складові риси мовного образу досліджуваного персонажа.
 • Документ
  Підходи до визначення медійного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ
  (2021) Горбатко Альона Олександрівна; Horbatko Alona Oleksandrivna; Коваленко Андрій Миколайович; Kovalenko Andrii Mykolaiovych
  У статті розглянуто особливості медійного дискурсу у лінгвістичній теорії. Подано визначення поняття «дискурс», «медійний дискурс» та зазначено його основні різновиди. Проаналізовано типологічні та структурно-організаційні особливості медійного дискурсу як окремого явища в лінгвістиці.
 • Документ
  Поетична мова як об’єкт наукового дослідження
  (2021) Горбатенко Ірина Сергіївна; Horbatenko Iryna Serhiivna; Рудь Ольга Миколаївна; Rud Olha Mykolaivna
  У статті проаналізовано різні підходи дослідників до вивчення поетичної мови. Узагальнено думки вчених у різних наукових галузях, зокрема у філософії, психології, літературознавстві, мовознавстві, від найдавніших часів до сьогодення. Розглянуто особливості потрактування поняття «поетична мова» у сучасній лінгвістичній літературі.
 • Документ
  Вербалізація концепту «Щастя» в англомовній фразеологічній картині світу
  (2021) Ганіченко Лілія Володимирівна; Hanichenko Liliia Volodymyrivna; Школяренко Віра Іванівна; Shkoliarenko Vira Ivanivna
  У статті розглянуто вербалізацію концепту «Щастя» в англомовній фразеологічній картині світу, проведено аналіз даних термінів та виявлено основі характеристики мовної та фразеологічної картини світу. В даній роботі наведені приклади з художньої літератури, приказки та прислів′я. Подано приклади для порівнянна концепту «Щастя» в англійській на українській мовах.
 • Документ
  Аналіз робочої програми з української мови (рівень стандарту) в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови
  (2021) Воронова Анастасія Андріївна; Voronova Anastasiia Andriivna; Семеног Олена Миколаївна; Semenoh Olena Mykolaivna
  У статті проаналізовано робочу програму з української мови в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови, детально розглянуто усі розділи на наявність видів роботи, що формують інфомедійні уміння в учнів, виявлено значущість критичного мислення, візуалізації, соціальної толерантності та медіатексту, що формують інфомедійну грамотність учнів 10 класів.