Лексичні засоби вираження концепту «проблемний підліток» у романі Лорін Олівер «Before I Fall»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена аналізу лексичних засобів вираження концепту PROBLEM TEENAGER у романі Лорін Олівер «Before I fall». Розглянуто підходи до вивчення концептів. Детально досліджено концептуальні поля та з’ясовано якими лексичними засобами вони вербалізуються. Визначено домінуючи лексичні засоби.
The article focuses on the analysis of the lexical means of expressing the concept PROBLEM TEENAGER in Lauren Oliver's novel "Before I fall". Different approaches to the study of concepts are analyzed. The conceptual fields, representing the concept PROBLEM TEENAGER, as well as lexical means verbalizing them are investigated. Dominant lexical means are identified.
Опис
Ключові слова
концепт, концепт problem teenager, концептуальне поле, лексичні засоби, concept, concept problem teenager, conceptual field, lexical means
Бібліографічний опис
Мелешко, К. В. Лексичні засоби вираження концепту «проблемний підліток» у романі Лорін Олівер «Before I Fall» [Текст] / К. В. Мелешко ; наук. керівник А. М. Коваленко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 89–93.