Підходи до визначення медійного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто особливості медійного дискурсу у лінгвістичній теорії. Подано визначення поняття «дискурс», «медійний дискурс» та зазначено його основні різновиди. Проаналізовано типологічні та структурно-організаційні особливості медійного дискурсу як окремого явища в лінгвістиці.
The article considers the peculiarities of media discourse in linguistic theory. The definitions of "discourse", "media discourse" are given and its main varieties are indicated. Typological and structuralorganizational features of media discourse as a separate phenomenon in linguistics are analyzed.
Опис
Ключові слова
дискурс, дискурсологія, медійний дискурс, медіапростір, типологія медійного дискурсу, класифікація медіа текстів, методи дослідження, discourse, discourse studies, media discourse, media space, typology of media discourse, classification of media texts, research methods
Бібліографічний опис
Горбатко, А. О. Підходи до визначення медійного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ [Текст] / А. О. Горбатко ; наук. керівник А. М. Коваленко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 36–42.