Typology of Information and Communication Technologies as Modern Means of English Language Grammar Competence Formation of 10-11 Form Students in a Secondary School

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The article overviews the problem of information and communication technologies typology as modern means of forming English language grammar competence of 10-11 form students in a secondary school. The essence of the concepts "information and communication technologies", "English language grammar competence" is specified. The review of the main means of information and communication technologies for the formation of English language grammar competence is fulfilled and the significance of its formation is justified.
У статті автором проведено дослідження з проблеми типологізації інформаційнокомунікаційних технологій як сучасного засобу формування англомовної граматичної компетентності учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти. Роз’яснено сутність понять «інформаційно-комунікаційні технології», «англомовна граматична компетентність». Проведений огляд основних засобів інформаційно-комунікаційних технологій для формування англомовної граматичної компетентності та здійснений аналіз їхньої значущості при її формуванні.
Опис
Ключові слова
information and communication technologies, English language grammar competence, 10-11 form students, secondary school, інформаційно-комунікаційні технології, англомовна граматична компетентність, учні 10-11 класів, заклади загальної середньої освіти
Бібліографічний опис
Makhnusha, S. M. Typology of Information and Communication Technologies as Modern Means of English Language Grammar Competence Formation of 10-11 Form Students in a Secondary School [Text] / S. M. Makhnusha ; наук. керівник М. В. Дука // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 78–88.