Стратегія подолання конфлікту як засіб репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто стратегію подолання конфлікту як засіб вираження комунікативної категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі, представлено та проаналізовано тактики, якими реалізується ця стратегія, а також, встановлено особливості їх вербальної репрезентації.
The article deals with the conflict resolution strategy as a means of expressing the communicative category "tolerance" in English parental discourse, presents and analyzes the tactics by which this strategy is implemented, as well as identifies the features of their verbal representation.
Опис
Ключові слова
стратегія подолання конфлікту, категорія толерантності, англомовний парентальний дискурс, тактика погодження, тактика уникнення, тактика пристосування, conflict resolution strategy, category of tolerance, English parental discourse, coordination tactics, avoidance tactics, adaptation tactics
Бібліографічний опис
Павлюченко, А. В. Стратегія подолання конфлікту як засіб репрезентації комунікативної категорії «толерантність» в англомовному парентальному дискурсі [Текст] / А. В. Павлюченко ; наук. керівник В. В. Козлова // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 109–114.