Збагачення німецької комп’ютерної термінології шляхом запозичення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто основні шляхи запозичення комп’ютерної термінології у систему німецької мови, здійснено аналіз лексичних одиниць та спосіб їх запозичення та асиміляції. У праці названі вірогідні причини певних типів запозичення саме комп’ютерної термінології та окреслені подальші напрямки цього дослідження.
The article considers the main ways of borrowing computer terminology into the German language system, analyzes lexical units and their assimilation. The article names the probable reasons for certain types of computing terminology borrowings and outlines the further directions of this research.
Опис
Ключові слова
німецька мова, запозичення, комп’ютерна термінологія, англіцизми, German language, borrowings, computing technology, anglicisms
Бібліографічний опис
Сахненко, Д. Р. Збагачення німецької комп’ютерної термінології шляхом запозичення [Текст] / Д. Р. Сахненко ; наук. керівник В. І. Школяренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 125–131.