Аналіз робочої програми з української мови (рівень стандарту) в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано робочу програму з української мови в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови, детально розглянуто усі розділи на наявність видів роботи, що формують інфомедійні уміння в учнів, виявлено значущість критичного мислення, візуалізації, соціальної толерантності та медіатексту, що формують інфомедійну грамотність учнів 10 класів.
The article analyzes the work program on the Ukrainian language in the context of forming infomedia skills of 10th grade students in Ukrainian language lessons, examines in detail all sections on the availability of types of work that form infomedia skills in students, reveals the importance of critical thinking, visualization, social tolerance and media text. form infomedia literacy of 10th grade students.
Опис
Ключові слова
медіаграмотність, інфомедійна грамотність, компетентність, уміння, інфомедійні уміння, критичне мислення, візуалізація, соціальна толерантність, медіатекст, робоча програма, media literacy, infomedia literacy, competence, skills, infomedia skills, critical thinking, visualization, social tolerance, media text, work program
Бібліографічний опис
Воронова, А. А. Аналіз робочої програми з української мови (рівень стандарту) в контексті формування інфомедійних умінь учнів 10 класів на уроках української мови [Текст] / А. А. Воронова ; наук. керівник О. М. Семеног // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 22–26.