Способи моделювання мовної особистості персонажа Шерлока Холмса у сучасному британському телесеріалі Sherlock. Season 1

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто способи моделювання мовної особистості персонажа, здійснено класифікацію характеристик персонажа за соціолінгвістичними, психолінгвістичним та лінгвокультурними чинниками. Досліджено причини, за якими головний персонаж успадкував певні риси характеру та проаналізовано складові риси мовного образу досліджуваного персонажа.
The article deals with the key ways of modeling a character's linguistic personality and classifies the personage's characteristics according to sociolinguistic, psycholinguistic and linguocultural factors. The paper named the reasons why the main character inherited these character traits. The components of the features of his speech image are analyzed.
Опис
Ключові слова
мовна особистість, підходи до моделювання мовної особистості, соціолінгвістичний чинник, психолінгвістичний чинник, лінгвокультурологічний чинник, linguistic personality, approaches to modeling of linguistic personality, sociolinguistic factor, psycholinguistic factor, linguocultural factor
Бібліографічний опис
Древаль, А. А. Способи моделювання мовної особистості персонажа Шерлока Холмса у сучасному британському телесеріалі Sherlock. Season 1 [Текст] / А. А. Древаль ; наук. керівник О. В. Багацька // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 42–50.