Стратегії новинного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена вивченню питання комунікативних стратегій у сучасних англомовних ЗМІ. Досліджується подання інформації у англомовних ЗМІ для загальної аудиторії та розглядаються класифікації тактик і стратегій. Під час дослідження були виявлені та систематизовані мовні засоби, що реалізують диктальну та модальну стратегії на матеріалі медіа-текстів інформаційного спрямування англомовних видань The Guardians, The Washington Post.
The article focuses on the analysis of communication strategies in modern English mass media. The information presentation in English media for the audience and the review of classification tactics and strategies are examined. During the research language means were identified and systematized, which implement the dictation and modal strategies in media texts of the English newspapers The Guardians, The Washington Post.
Опис
Ключові слова
ЗМІ, стратегія, тактика, мовні засоби, mass media, strategy, tactics, language means
Бібліографічний опис
Немирович-Данченко, Т. О. Стратегії новинного дискурсу у сучасних англомовних ЗМІ [Текст] / Т. О. Немирович-Данченко ; наук. керівник А. М. Коваленко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 93–100.