Відображення концептів «добро» і «зло» в перекладах роману Джека Лондона «Біле ікло»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Поряд із поширеними в літературі концепціями добра і зла запропоновано їхнє екзистенціальне трактування, яке пов’язується з людською екзистенцією і торкається питання справжності чи несправжності людського існування.
Along with the concepts of good and evil common in the literature, their existential interpretation is proposed, which is associated with human existence and touches on the question of the authenticity or falsity of human existence.
Опис
Ключові слова
добро, зло, етика, онтологія, екзистенціалізм, концепція, good, evil, ethics, ontology, existentialism, concept
Бібліографічний опис
Краснова О. Ю. Відображення концептів «добро» і «зло» в перекладах роману Джека Лондона «Біле ікло» [Текст] / О. Ю. Краснова ; наук. керівник В. І. Школяренко // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 74–78.