Вербальні засоби репрезентації позитивних емоційних станів особистості у романі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню вербальним засобам репрезентації позитивних емоційних станів. Визначено поняття «емоція» та «емоційний стан». Охарактеризовано позитивні емоційні стани у художньому творі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою». Проаналізовано мовні засоби репрезентації позитивних емоційних станів у романі англійської письменниці.
The article is devoted to the study of verbal means of representation of positive states of emotions. The concepts of "emotion" and "emotional state" are defined. Positive emotional states are characterized in the novel by Jojo Moyes "Me before you". Linguistic means of verbalization of positive emotional states in the novel of the English writer are analyzed.
Опис
Ключові слова
емоційний стан, лексичні засоби, позитивні емоції, вербалізація, номінація, emotional state, lexical means, positive emotions, verbalization, nomination
Бібліографічний опис
Сасіна, Ю. О. Вербальні засоби репрезентації позитивних емоційних станів особистості у романі Джоджо Моєса «До зустрічі з тобою» [Текст] / Ю. О. Сасіна ; наук. керівник В. В. Козлова // Актуальні питання філології та методології : збірник статей студентів / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Факультет іноземної та слов’янської філології ; [гол.ред.: В. В. Герман]. – Суми : Фабрика друку, 2021. – С. 120–125.