Бібліографічні покажчики

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2016–2017 рр.)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Железняк Ірина Олександрівна; Косенко Валентина Василівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Kosenko Valentyna Vasylivna
  До бібліографічного покажчика включено публікації науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2016–2017 рр. До видання увійшли дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали конференцій, статті з науково-методичних збірників та наукових фахових видань.
 • Документ
  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924–2019)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Чайка Наталія Анатоліївна; Chaika Nataliia Anatoliivna
  Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений 95-річному ювілею Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. До посібника включені публікації з періодичних збірників, наукових та науково-популярних журналів, газет та альманахів за період з 1957 по 2019 роки. Бібліографічне видання має довідково-інформаційне призначення та орієнтовано на широке коло читачів – науковців, педагогів, студентів, працівників архівів та бібліотек, краєзнавців-дослідників, всіх, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу м. Суми – Сумського педагогічного.
 • Документ
  Лянной Юрій Олегович
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021) Железняк Ірина Олександрівна; Чайка Наталія Анатоліївна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Chaika Nataliia Anatoliivna
  Біобібліографічний покажчик серії «Науковці університету» присвячений науково-педагогічній діяльності ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, відмінника освіти України, доктора педагогічних наук, професора Юрія Олеговича Лянного. У покажчику представлено бібліографію праць Ю. О. Лянного за 1994-2021 рр.: монографії, науково-методичні та навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій. Покажчик також містить матеріали про науково-педагогічну діяльність професора Ю. О. Лянного.
 • Документ
  Лоза Тетяна Олександрівна
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019) Железняк Ірина Олександрівна; Косенко Валентина Василівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Бібліографічний покажчик присвячено Тетяні Олександрівні Лозі, Заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, вченій-дослідниці в галузі педагогіки, фізичної культури і спорту, кандидату педагогічних наук, професору кафедри теорії та методики фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка. У посібнику представлені наукові праці професора Т. О. Лози: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів конференцій, публікації з періодичних видань, фахових наукових джерел. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, фахівцям у галузі фізичної культури, студентам, працівникам бібліотечних установ.
 • Документ
  Пшенична Любов Василівна
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Чайка Наталія Анатоліївна; Chaika Nataliia Anatoliivna
  Біобібліографічний покажчик присвячено науковій та професійній діяльності Любов Василівни Пшеничної – відмінника освіти України, першого проректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, авторитетного фахівця-управлінця, людини активної життєвої позиції, яка присвятила своє життя розвитку освіти Сумщини. У посібнику представлено науковий доробок Л. В. Пшеничної за період 2003-2020 роки. Це, зокрема, дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, посібники, статті в вітчизняних та зарубіжних продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо. У виданні широко представлені документи, присвячені науковій школі професора Л. В. Пшеничної. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, фахівцям у галузі державного управління у сфері освіти, дослідникам, аспірантам, студентам, бібліотекарям та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти.
 • Документ
  Семеног Олена Миколаївна
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Чайка Наталія Анатоліївна; Chaika Nataliia Anatoliivna
  Бібліографічний покажчик присвячено Олені Миколаївні Семеног, доктору педагогічних наук, професору, авторитетному українському вченому, відміннику освіти України, завідувачеві кафедри української мови СумДПУ імені А. С. Макаренка. У посібнику представлені наукові праці професора О. М. Семеног: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів конференцій, публікації з періодичних видань, фахових вітчизняних та зарубіжних наукових джерел. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, фахівцям у галузі філологічної освіти, студентам, працівникам бібліотечних установ.
 • Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Друга частина бібліографічного покажчика праць науковців Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка охоплює документи за 2015 рік. До науково-допоміжного бібліографічного покажчика включені дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали наукових та науково- практичних конференцій, статті з університетських наукових періодичних видань, бібліографічні видання. Вперше до покажчика включено бібліографічні описи навчально-методичних комплексів, створених в університеті. Видання з максимальною повнотою охоплює документи зазначеного періоду часу. Основними джерелами добору документів є електронний каталог Наукової бібліотеки та власні колекції авторів. Бібліографічний покажчик орієнтовано на науковців, викладачів, магістрантів, студентів, вчителів та бібліотечних фахівців.
 • Документ
  Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.)
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  У бібліографічному покажчику систематизовано праці науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2013–2015 рр. Видання включає дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, статті з університетських наукових періодичних видань, бібліографічні видання. Вперше до покажчика включено бібліографічні описи навчально-методичних комплексів, створених в університеті. Видання з максимальною повнотою охоплює документи зазначеного періоду часу. Основними джерелами добору документів є електронний каталог Наукової бібліотеки та власні колекції авторів. Бібліографічний покажчик орієнтовано на науковців, викладачів, магістрантів, студентів, вчителів та бібліотечних фахівців.
 • Документ
  Сумщина в краєзнавчих дослідженнях
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  До другого випуску бібліографічного покажчика увійшли публікації краєзнавчого напряму наукових співробітників, викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів СумДПУ за період 2004–2015 рр. Видання містить бібліографічні описи монографій, посібників, матеріалів краєзнавчих конференцій, авторефератів дисертацій, публікацій у збірниках, журналах та газетах. У покажчику найбільш повно зібрані друки, що відображають історичний, економічний, політичний та культурний розвиток регіону. Подано матеріали, що розповідають про пам’ятки історії та культури, видатних діячів краю, відомі постаті, життя і діяльність яких пов’язані з Cумщиною. Посібник адресовано дослідникам, науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться краєзнавством.
 • Документ
  Сбруєва Аліна Анатоліївна
  (2017) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Чайка Наталія Анатоліївна; Chaika Nataliia Anatoliivna
  Бібліографічний покажчик присвячено Аліні Анатоліївні Сбруєвій, доктору педагогічних наук, професору, Заслуженому працівнику освіти України, завідувачу кафедри педагогіки СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вітчизняної педагогічної науки, теорії освітніх реформ, порівняльної педагогіки та історії педагогіки, одному з ініціаторів утворення спільноти українських компаративістів та формування вітчизняної наукової школи педагогічної компаративістики. До покажчика включені праці професора А. А. Сбруєвої за період з 1984 по 2017 рр.: монографії, підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових збірниках та матеріалах конференцій, публікації в періодичній пресі, фахових вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях. Видання адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогіки, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек.
 • Документ
  Павло Павлович Охріменко
  (2015) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Покажчик створено до 95-річного ювілею видатного вченого, літературознавця, критика, фольклориста, педагога, члена Національної спілки письменників України, професора, академіка Академії наук вищої школи України Павла Павловича Охріменка. П. П. Охріменко відомий як дослідник пам’ятки української культури і найкращий знавець «Слова о полку Ігоревім», організатор Паліцинських читань у с. Залізняк Сумської області і засновник Сумської наукової школи «Слово-знавців», перекладач і краєзнавець, а також автор підручників та посібників українською, російською, білоруською мовами.
 • Документ
  Веніамін Олександрович Цикін
  (2016) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Чайка Наталія Анатоліївна; Chaika Nataliia Anatoliivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Біобібліографічий покажчик створено до 85-річчя доктора філософських наук, академіка АН ВШ України, професора, видатного педагога, заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії та соціальних наук СумДПУ імені А. С. Макаренка Веніаміна Олександровича Цикіна. Видання відображає монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі збірників та журналів. Широко представлена інформація про життєвий та творчий шлях вченого.
 • Документ
  Федір Миколайович Лиман
  (2016) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Покажчик створено до 75-річного ювілею вченого, доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри математики Федора Миколайовича Лимана. Мета видання – ознайомити громадськість із науковою діяльністю Ф. М. Лимана, відобразити його вагомий внесок у розвиток математичної науки. Видання містить біографічний нарис, статті колег про особистість вченого, а також широко представляє наукову спадщину: монографії, навчальні посібники, статті тощо.
 • Документ
  Микола Остапович Лазарєв
  (2016) Железняк Ірина Олександрівна; Zhelezniak Iryna Oleksandrivna; Косенко Валентина Василівна; Kosenko Valentyna Vasylivna
  Покажчик присвячено Миколі Остаповичу Лазарєву, професору, кандидату педагогічних наук, Заслуженому працівнику освіти України, учителю, викладачу, завідувачу кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вивчення й практичного впровадження концепцій і технологій інноваційної евристичної освіти у вищій і середній школі. Професор М. О. Лазарєв – автор близько 200 публікацій. У покажчику представлено монографії, підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, фахових вітчизняних та наукових виданнях за період з 1976 по 2016 рр.