Микола Остапович Лазарєв

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Покажчик присвячено Миколі Остаповичу Лазарєву, професору, кандидату педагогічних наук, Заслуженому працівнику освіти України, учителю, викладачу, завідувачу кафедри педагогічної творчості та освітніх технологій СумДПУ імені А. С. Макаренка, авторитетному українському вченому в галузі вивчення й практичного впровадження концепцій і технологій інноваційної евристичної освіти у вищій і середній школі. Професор М. О. Лазарєв – автор близько 200 публікацій. У покажчику представлено монографії, підручники, науково-методичні й навчальні посібники, статті, вміщені у наукових збірниках, матеріали наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, фахових вітчизняних та наукових виданнях за період з 1976 по 2016 рр.
The index is devoted to Nikolai Lazarev, Professor, Ph. D., honored worker of Ukraine, teacher, lecturer, Head of the department of educational and creative educational technologies SSPU of A. S. Makarenko, authoritative Ukrainian scientist in the field of study and practical implementation of innovative concepts and heuristic technologies in higher education and high school. Professor M. Lazarev is the author of about 200 publications. The Index contains monographs, textbooks, scientific and methodological manuals, articles which are placed in scientific collections, materials of scientific conferences, publications in press, professional and domestic scientific journals for the period from 1976 to 2016.
Опис
Ключові слова
педагогічні науки, евристична освіта, вища школа, середня школа, бібліографічний покажчик, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, pedagogical science, heuristic education, high school, middle school, bibliography index, bibliography, researchers SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Микола Остапович Лазарєв [Текст] : (до 80-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактори: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 124 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 3).