Лянной Юрій Олегович

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Біобібліографічний покажчик серії «Науковці університету» присвячений науково-педагогічній діяльності ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, відмінника освіти України, доктора педагогічних наук, професора Юрія Олеговича Лянного. У покажчику представлено бібліографію праць Ю. О. Лянного за 1994-2021 рр.: монографії, науково-методичні та навчально-методичні посібники, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, збірниках наукових праць і матеріалах наукових конференцій. Покажчик також містить матеріали про науково-педагогічну діяльність професора Ю. О. Лянного.
The biobibliographic index of the series "University Scientists" is devoted to the scientific and pedagogical activities of the Rector of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, a highachiever of education of Ukraine, doctor of pedagogical sciences, professor Yurii Olehovych Liannoi. The index contains a bibliography of Yu. O. Liannoi works for 1994-2021: monographs, scientific-methodical and educational-methodical manuals, articles in professional domestic and foreign publications, collections of scientific papers and materials of scientific conferences. The index also contains materials on the scientific and pedagogical activities of Professor Yu. O. Liannoi.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, вища освіта, освіта Сумщини, фізична культура і спорт, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, SSPU of A. S. Makarenko, Higher Education, education in Sumy region, physical culture and sports, bibliography, scientists SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Лянной Юрій Олегович [Текст] : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021. – 292 с. – (Серія «Науковці університету» ; вип. 9)