Федір Миколайович Лиман

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Покажчик створено до 75-річного ювілею вченого, доктора фізико-математичних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри математики Федора Миколайовича Лимана. Мета видання – ознайомити громадськість із науковою діяльністю Ф. М. Лимана, відобразити його вагомий внесок у розвиток математичної науки. Видання містить біографічний нарис, статті колег про особистість вченого, а також широко представляє наукову спадщину: монографії, навчальні посібники, статті тощо.
The index is created due to the 75th anniversary of the scientist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, professor, honored worker of Ukraine, Head of the Department of Mathematics Fedir Lyman. The purpose of publishing –is to acquaint the public with scientific activities of Fedir Lyman, reflect its contribution to the development of mathematical science. The publication contains biographical essay, paper counterparts of the individual scientist and widely represents scientific heritage, monographs, textbooks, articles and other works.
Опис
Ключові слова
фізико-математичні науки, фізика, математика, бібліографія, бібліографічний покажчик, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, physics and mathematics, physics, mathematics, bibliography, bibliography index, scientists of SSPU of A.S. Makarenko
Бібліографічний опис
Федір Миколайович Лиман [Текст] : (до 75-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 80 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 2).