Пшенична Любов Василівна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Біобібліографічний покажчик присвячено науковій та професійній діяльності Любов Василівни Пшеничної – відмінника освіти України, першого проректора СумДПУ імені А. С. Макаренка, професора кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, авторитетного фахівця-управлінця, людини активної життєвої позиції, яка присвятила своє життя розвитку освіти Сумщини. У посібнику представлено науковий доробок Л. В. Пшеничної за період 2003-2020 роки. Це, зокрема, дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, посібники, статті в вітчизняних та зарубіжних продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо. У виданні широко представлені документи, присвячені науковій школі професора Л. В. Пшеничної. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, фахівцям у галузі державного управління у сфері освіти, дослідникам, аспірантам, студентам, бібліотекарям та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки та освіти.
The bibliographic index is devoted to the scientific and professional activities of Lyubov Vasilievna Pshenichnaya - an excellent student of education in Ukraine, the first vice-rector of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, professor of the department of education management and pedagogy of higher education, an authoritative specialist-manager, a person of an active life position, who devoted her life to the development of education Sumy. The manual presents the scientific achievements of L.V. Pshenichna for the period 2003-2020. These are, in particular, dissertations, dissertation abstracts, monographs, textbooks, manuals, articles in domestic and foreign continuing and periodicals, conference proceedings, etc. The publication widely presents documents devoted to the scientific school of Professor L.V. Pshenichna. The index is addressed to educators, scientists, specialists in the field of public administration in the field of education, researchers, graduate students, students, librarians and anyone interested in pedagogical science and education.
Опис
Ключові слова
управління у сфері вищої освіти, педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, організація освітнього процесу, освіта Сумщини, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, management in the field of higher education, Pedagogy of high school, education management, organization of the educational process, education in Sumy region, bibliography, scientists SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Пшенична Любов Василівна [Текст] : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – 152 c. – (Серія «Науковці університету» ; вип. 8).