Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2016–2017 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До бібліографічного покажчика включено публікації науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2016–2017 рр. До видання увійшли дисертації, автореферати дисертацій, монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, матеріали конференцій, статті з науково-методичних збірників та наукових фахових видань.
The bibliographic index consists of publications of scientists of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko for the period 2016-2017. The publication includes dissertations, dissertation abstracts, monographs, textbooks, training and teaching manuals, conference materials, articles from scientific and methodological collections and scientific professional publications.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, освіта Сумщини, вища освіта, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, SSPU of A. S. Makarenko, education in Sumy region, Higher Education, bibliography, scientists SSPU named after A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2016–2017 рр.) [Текст]. Випуск 7 / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; відповідальний редактор І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 304 с.