Лоза Тетяна Олександрівна

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Бібліографічний покажчик присвячено Тетяні Олександрівні Лозі, Заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, вченій-дослідниці в галузі педагогіки, фізичної культури і спорту, кандидату педагогічних наук, професору кафедри теорії та методики фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка. У посібнику представлені наукові праці професора Т. О. Лози: монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників, матеріалів конференцій, публікації з періодичних видань, фахових наукових джерел. Покажчик адресовано освітянам, науковцям, аспірантам, фахівцям у галузі фізичної культури, студентам, працівникам бібліотечних установ.
The bibliographic index is dedicated to Tetyana Oleksandrivna Loza, Honored Worker of Physical Culture and Sports of Ukraine, researcher in the field of pedagogy, physical culture and sports, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Theory and Methods of Physical Culture SSPU of A. S. Makarenko. The manual presents the scientific works of Professor T.O. Loza: monographs, teaching and educational manuals, articles from scientific collections, conference proceedings, publications from periodicals, professional scientific sources. The index is addressed to educators, scientists, graduate students, specialists in the field of physical culture, students, library staff.
Опис
Ключові слова
фізична культура і спорт, педагогіка вищої школи, теорія та методика фізичної культури, бібліографія, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, physical culture and sports, pedagogy of high school, theory and methods of physical culture, bibliography, scientists SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Лоза Тетяна Олександрівна [Текст] : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 212 c. – (Серія «Науковці університету» ; вип. 7).