Павло Павлович Охріменко

Анотація
Покажчик створено до 95-річного ювілею видатного вченого, літературознавця, критика, фольклориста, педагога, члена Національної спілки письменників України, професора, академіка Академії наук вищої школи України Павла Павловича Охріменка. П. П. Охріменко відомий як дослідник пам’ятки української культури і найкращий знавець «Слова о полку Ігоревім», організатор Паліцинських читань у с. Залізняк Сумської області і засновник Сумської наукової школи «Слово-знавців», перекладач і краєзнавець, а також автор підручників та посібників українською, російською, білоруською мовами.
Index created before the 95th anniversary of outstanding scientist Pavel Okhrimenko, who also is a literary critic, folklorist, teacher, the member of the National Union of Writers of Ukraine, professor, academician of the Academy of Sciences of Ukraine. Pavel Ohrimenko is known as a researcher of Ukrainian culture attractions and the best expert of "The Tale of Igor’s campaign" organizer of Palitsynskyh readings in the Zaliznyak village, Sumy region. Founder of the scientific school "Word-experts", translator , local historian and the author of Ukrainian, Russian and Belarusian textbooks.
Опис
Ключові слова
літературознавство, філологічні науки, бібліографія, бібліографічний покажчик, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, literature critic, philology, bibliography, bibliography index, scientists of SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Павло Павлович Охріменко [Текст] : (до 95-річчя від Дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, В. В. Косенко ; редактор В. В. Косенко ; передмова В. В. Косенко ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 204 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 1).