Веніамін Олександрович Цикін

Анотація
Біобібліографічий покажчик створено до 85-річчя доктора філософських наук, академіка АН ВШ України, професора, видатного педагога, заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії та соціальних наук СумДПУ імені А. С. Макаренка Веніаміна Олександровича Цикіна. Видання відображає монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі збірників та журналів. Широко представлена інформація про життєвий та творчий шлях вченого.
Biobibliography index is created before the 85th anniversary of Doctor of Philosophy, academician of the Higher School of Ukraine, professor, a distinguished teacher, honored worker of Ukraine, Head of the Department of Philosophy and Social Sciences SSPUof A. S. Makarenko - Veniamin Tsykin. The publication reflects monographs, textbooks, teaching materials, scientific articles from journals and collections. Widely details scientist’s life and career path.
Опис
Ключові слова
філософські науки, філософія, бібліографія, бібліографічний покажчик, вчені СумДПУ ім. А. С. Макаренка, philosophy of science, philosophy, bibliography, bibliography index, scientists SSPU of A. S. Makarenko
Бібліографічний опис
Веніамін Олександрович Цикін [Текст] : (до 85-річчя від дня народження) : біобібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [уклад.: І. О. Железняк, Н. А. Чайка, В. В. Косенко ; ред.: В. В. Косенко, І. В. Сенча ; художнє оформлення І. В. Сенча]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 148 c. – (Серія «Видатні науковці університету» ; вип. 4).