Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924–2019)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений 95-річному ювілею Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. До посібника включені публікації з періодичних збірників, наукових та науково-популярних журналів, газет та альманахів за період з 1957 по 2019 роки. Бібліографічне видання має довідково-інформаційне призначення та орієнтовано на широке коло читачів – науковців, педагогів, студентів, працівників архівів та бібліотек, краєзнавців-дослідників, всіх, кого цікавить історія та сьогодення першого вищого навчального закладу м. Суми – Сумського педагогічного.
The scientific auxiliary bibliographic index is dedicated to the 95th anniversary of the Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko. The manual includes publications from periodicals, scientific and popular science magazines, newspapers and almanacs for the period from 1957 to 2019. The bibliographic publication has a reference and information value and is aimed at a wide range of readers - scientists, teachers, students, workers of archives and libraries, local history researchers, everyone who is interested in the history and present of the first higher educational institution in the city of Sumy - Sumy Pedagogical.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, освіта Сумщини, вища освіта, бібліографія, періодичні видання, SSPU of A. S. Makarenko, education in Sumy region, Higher Education, bibliography, periodicals
Бібліографічний опис
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка на шпальтах періодичних видань (1924-2019) [Текст] : (до 95-річчя з дня заснування) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Наукова бібліотека ; [укладачі: І. О. Железняк, Н. А. Чайка ; відповідальний редактор І. О. Железняк]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 202 c.