Тези доповідей

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Методична компетентність майбутніх культурологів як один з головних компонентів їх педагогічної освіти
  (Baltija Publishing, 2021-04) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  У даній роботі зазначено, що що процес формування методичної компетентності майбутніх культурологів, як елемента їх педагогічної освіти в умовах класичного університету, буде ефективним, якщо: - на основі врахування динаміки соціальних функцій системи вищої професійної освіти, вивчення методологічних основ організації професійного становлення культурологів буде виявлена необхідність і можливість процесу їх педагогічної освіти під час професійної підготовки; - буде визначена структура методичної компетентності майбутнього культуролога, як елемента його педагогічної освіти, та буде розроблена й впроваджена модель її формування; - буде виділена група критеріїв для оцінки ефективності процесу формування методичної компетентності майбутнього культуролога, визначено рівні та відповідні показники, методики діагностики по кожному з критеріїв; - буде розроблено теоретико-методологічний супровід процесу формування методичної компетентності майбутнього культуролога в умовах фахової підготовки.
 • Документ
  Особливості професійної культури та компетентність фахівця-хореографа
  (2021-02-10) Коваленко Олександр Вікторович; Чжан Сяо; Kovalenko Oleksandr Viktorovych; Chzhan Siao
  В даній роботі дано визначення хореографії, як виду мистецтва, також окреслено професійні та вузькопрофесійні компетентності фахівця-хореографа. В роботі також зазначено, що хореограф – це творча професія, яка вимагає від людини, яка обрала її, професійних знань, умінь в різних сферах культури i мистецтва
 • Документ
  Узагальнена методика розробки екскурсійних маршрутів в Україні
  (2020-10-28) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що існує чіткий та узагальнений алгоритм розробки нового екскурсійного маршруту, яким користуються багато установ, організацій та фірм туристичного напрямку в нашій державі, але затвердженого на державному рівні та стандартизованого порядку розробки та проведення екскурсій наразі в Україні не існує.
 • Документ
  Сучасні вимоги професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в Україні
  (Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2019-12-06) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено про те, що професія гіда-екскурсовода вимагає безперервного навчання і самовдосконалення. Читання літератури, вивчення архівних матеріалів, доповнення екскурсійних текстів новими фактами і ілюстративним матеріалом повинні стати невід’ємною умовою професійного зростання кожного фахівця туристичного супроводу.
 • Документ
  Проблеми підготовки гідів-екскурсоводів: культурологічний аспект
  (СPM «ASF», 2020-03) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що змістовною основою професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) стає культура – цінності і осмислені знання, уявлення, які отримали відображення в мистецтві, релігії, традиції та людському досвіді. Однак, в умовах традиційної системи навчання присутнє вузьке розуміння культурологічного підходу – зведення до культурологічного аспекту, принципу культуроцентричності, що говорить про недостатність його методологічних обґрунтувань і неповноту використання можливостей в цій сфері. Також заначено, що в умовах досить багатонаціонального українського суспільства полікультурна освіта стає невід’ємною частиною професійної діяльності гіда-екскурсовода, джерелом і засобом її розвитку. Вона включає в себе культурологічні, етноісторичні знання, розуміння важливості культурного плюралізму, вміння виділяти і вносити до змісту освіти ідеї, що відображають культурне різноманіття світу.
 • Документ
  Інноваційні технології у формуванні професійної компетентності фахівців культурологів
  (Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain, 2020-04) Коваленко Олександр Вікторович; Єпик Лариса Іванівна; Kovalenko Oleksandr Viktorovych; Yepyk Larysa Ivanivna
  В даній роботі зазначено, що в умовах глобалізації, що супроводжується уніфікацією духовних процесів, актуальною стає проблема поліпшення якості саме культурної освіти. Також визначено, що організація соціальних і культурних процесів в українському соціумі є однією із складових роботи культурологів і спрямована на задоволення потреб людей у культурному розвитку, саморозвитку та творчості. Звісно ж, що в такій ситуації особистість культуролога, його рівень теоретичної підготовки і практичний досвід набувають надзвичайного значення, що наразі виражається у категорії «професійна компетентність». В роботі також зазначено, що одним із визначень цього поняття є розуміння компетентності як якості спеціаліста, що ґрунтується на теоретичних знаннях, уміннях і навичках, засобах діяльності та ціннісно-суттєвих орієнтаціях, єдність когнітивної і діяльнісної складових, соціокультурних, особистісних характеристик та досвіду. Професійна компетентність відображає наявний у спеціаліста духовний та інтелектуальний потенціал і уміння його використовувати при вирішенні практичних завдань.
 • Документ
  Методологічні основи підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
  (2019-12) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що будь-яка професія є вид трудової діяльності, який вимагає від людини володіння певними компетенціями (здібностями). Ці компетенції здобуваються в ході загальної та спеціальної освіти, а також в ході практичної діяльності. Ефективність екскурсійної діяльності знаходиться в прямій залежності від якості організації та проведення екскурсійних послуг. Основним є якість проведених екскурсій, яка у свою чергу залежить від професійної майстерності гіда-екскурсовода.Також зазначено, що формування програм підготовки гідів-екскурсоводів має ґрунтуватися строго на компетентнісному підході та враховувати весь спектр зацікавлених осіб, необхідних для забезпечення високої якості навчання. Широкий розвиток міжнародного співробітництва та зростаючі міжнаціональні контакти зумовлюють необхідність поліпшення підготовки кадрів в області туризму й екскурсійної справи.
 • Документ
  Про підготовку гідів-екскурсоводів у Сумському регіоні
  (ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019-12-07) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі автором висвітлено проблеми розробки та впровадження спеціалізованих курсів підготовки гідів-екскурсоводів. Після закінчення таких курсів слухачам видається свідоцтво. Зазначено, що курси було розроблено для тих, хто любить і цікавиться історією, культурною спадщиною, природними особливостями Сумщини та Слобожанщини, товариський, готовий до розширення свого кругозору, безперервного поповнення і вдосконалення своїх знань, має базову вищу або середньо-спеціальну освіту і хотів би отримати нову професію, яка може стати джерелом як основних доходів, так і додаткових, дозволяючи поєднувати при цьому улюблене захоплення з роботою.
 • Документ
  Про результати порівняльного аналізу навчальних планів підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
  (2019-11-06) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В роботі зазначено, що на курсах підготовки можна отримати не тільки теоретичні знання з законодавчо-нормативної бази туристичної діяльності, краєзнавства, методики проведення екскурсій, основ педагогіки та психології, але і практичний, реальний досвід проведення екскурсій з різними категоріями екскурсантів, вміння утримувати увагу групи, вирішувати нестандартні ситуації, і найголовніше – тим, як зробити екскурсію неповторною і максимально пізнавальною. Завдання викладачів – допомогти кожному оволодіти необхідною сумою практичних знань і навичок професії гіда-екскурсовода, цієї унікальної привабливої і престижної професії, що дозволяє реалізувати себе в процесі спілкування й отримувати повсякденну оцінку своєї роботи.
 • Документ
  Сучасний стан та проблеми підготовки гідів-екскурсоводів зі знанням іноземної мови
  (ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019-11-23) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  Зазначено, що існує реальна потреба у кваліфікованих гідах-екскурсоводах які володіють іноземними мовами, із-за підвищення туристичного потоку з різних країн світу. Важливо також наголосити на необхідності підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в психологічній освіті, що дозволить створювати комфортний в емоційному плані клімат для туристів, оскільки зміна звичних умов середовища є стресовим фактором для багатьох людей, а прямий обов’язок гіда-екскурсовода – допомога туристам в будь-який ситуації.
 • Документ
  Принципи формування змісту професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
  (ГО «Південна фундація педагогіки», 2019-11-16) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що сучасний туристський ринок вимагає нового підходу до організації екскурсійної діяльності як до одного з туристичних продуктів. Туроператори, що створюють екскурсійний продукт повинні враховувати те, що сьогодні змінився споживчий попит і вимоги до диференціації обслуговування. Якість давно стала основним видом конкурентної переваги. Тільки підвищення якості туристсько-екскурсійних послуг дозволяє сформувати позитивний імідж туристського центру, а значить, збільшити приплив туристів і підвищити доходи від туристичної галузі.
 • Документ
  Теоретико-методичні основи професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)
  (2019-11-09) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В цій роботі розглянуто теоретико-методичними основи професійної підготовки гіда-екскурсовода на основі сучасної вітчизняної практики екскурсійної діяльності. Зазначено, що маючи професійну підготовку в області екскурсійної діяльності, гід-екскурсовод може, як педагог, передавати свої знання та майстерність. Викладацька діяльність служить, по-перше, справі передачі власного досвіду, розвиваючи, таким чином, ринок послуг. По-друге, допомагає освоїти педагогічний досвід в уже наявних навчальних центрах або шляхом створення центру внутрішньофірмової підготовки екскурсоводів. По-третє, ця діяльність також може позитивно відбитися на економіці справи, якою займається екскурсовод.
 • Документ
  Внутрішній туризм за видами як пріоритетний напрямок розвитку туристичної галузі України
  (Київський національний торгово-економічний університет, 2016-04-07) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що в загальному розумінні, термін «внутрішній туризм» можна визначити, як туризм в межах однієї «своєї» держави, тобто без виїзду за кордон. У даних подорожах існує маса переваг, наприклад, не потрібно робити закордонний паспорт та оформлювати візу, знати іноземну мову, витрачати неймовірні суми грошей на авіа перельоти і бронювання готелів, також немає складнощів з обміном валюти та інше. В даний момент практично будь-якому із закордонних курортів можна знайти гідну заміну в Україні.
 • Документ
  Розвиток міжнародного туристичного співробітництва – проблеми та перспективи
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017-10-26) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що невід’ємною складовою розбудови міжнародних відносин у сфері туризму є поглиблення співпраці з іншими міжнародними органами в галузі туризму. Вплив міжнародного туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності і розширенні виробництва товарів і послугу результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних відвідувачів. Ділова активність посилюється помірно із збільшенням обсягів активного туризму. То ж мало декларувати потребу розвитку туризму в Україні, треба створити необхідні економічні та правові умови для функціонування туристичних організацій як державних, так і комерційних з тим, щоб у перспективі вони могли зайняти належне місце на цивілізованому світовому туристичному ринку.
 • Документ
  Формування бізнес-культури студентів в процесі їх фахової підготовки. Проблеми та технологія
  («Baltija Publishing», 2017-10) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що головна проблема, яка розв’язується за допомогою технології, – цілеспрямоване управління формуванням бізнес-культури. Процес професійного навчання і виховання, на нашу думку, виявив себе як спосіб функціонування педагогічної системи, змістом якої є розвиток студентів, а цілями – формування, творчого мислення і здатності до професійної культури праці. Виходячи з розуміння нами цілепокладання як людської здатності ставити перед собою свідомі цілі й реалізовувати їх, ми визначили, що специфіка підходу з позицій технології формування бізнес-культури полягала в гарантованості досягнення процесом поставлених цілей.
 • Документ
  Розвиток туристичної та готельно-ресторанної справи у Сумському регіоні. Реалії сьогодення
  («Просвіта», 2017-03) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що з середини 2016 року Виконавчий комітет Сумської міської ради разом із громадськістю приступили до обговорення та реалізації «Програми туристичної привабливості міста». Головними напрямками діяльності було обрано: забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу м. Суми на всеукраїнському та міжнародному ринку туристичних послуг. Основні завдання Програми спрямовані на реалізацію державної політики щодо вирішення проблеми розвитку туризму в місті Суми.
 • Документ
  Технологія формування маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі професійної підготовки у ВНЗ
  (Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2017-02) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що головна проблема, яка розв’язується за допомогою технології, – цілеспрямоване управління формуванням маркетингової культури майбутніх фахівців сфери обслуговування та забезпечення її ефективності. Процес професійного навчання і виховання, на нашу думку, виявив себе як спосіб функціонування педагогічної системи, змістом якої є розвиток студентів, а цілями – формування, творчого мислення і здатності до професійної культури праці. Виходячи з розуміння нами цілепокладання як людської здатності ставити перед собою свідомі цілі й реалізовувати їх, ми визначили, що специфіка підходу з позицій технології формування маркетингової культури полягала в гарантованості досягнення процесом поставлених цілей.
 • Документ
  Проблеми формування підприємницької культури студентів не економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
  (СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016-04) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі визначено показники, що характеризують сформованість підприємницької культури, а самея: рівень знань в області основ ринкової економіки, економіки та організації підприємства, адміністрування та управління організацією, маркетингу та основ рекламної діяльності, менеджменту, підприємницького права, основ оподаткування та обліку; рівень сформованості підприємницьких знань, умінь та навичок; позитивне ставлення до підприємництва, як сучасної та провідної економічної галузі; самостійність застосування знань, умінь та професійних навичок; усвідомленість і якість виконання проектних завдань (бізнес-планів, звітів, економічних та бізнес-проектів); рівень сформованості ділових якостей, елементів підприємницької культури; рівень готовності до прийняття економічно-обґрунтованого рішення про вибір професії
 • Документ
  Компетентнісний підхід та його застосування у визначенні сформованості економічної культури студентів
  (КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», 2014-12-04) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  У дослідженні проведеному нами ми виходимо з того, що організація навчальної діяльності має професійну спрямованість, сприяє систематизації, поглибленню і практичному застосуванню теоретичних знань, дозволяє інтегрувати складові цієї діяльності в професійній підготовці та з окреслених компонентів економічної культури студентів: аксіологічного, технологічного, творчого, особистісного. Реалізація цих компонентів передбачає необхідність визначення рівнів сформованості економічної культури студентів, які характеризуються наявністю у них певних цілей, мотивів, обсягу знань, вироблених умінь і навичок, професійних якостей, що тією чи іншою мірою застосовуються на усвідомлено обраному подальшому навчально-професійному шляху. Тому нашою метою є визначення критеріїв та показників оцінки сформованості економічної культури.
 • Документ
  Підприємницька ідея та механізм її втілення
  (Науковий парк КНЕУ, 2014-06-27) Коваленко Олександр Вікторович; Kovalenko Oleksandr Viktorovych
  В даній роботі зазначено, що пошук привабливої ідеї бізнесу – це досить важке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. Якщо у Вас з'явилася ідея створення власного бізнесу та її практичного втілення, потрібно ще до початку активних дій ретельно зважити всі можливості підприємства, врахувати перепони і ризики розпочатої справи