Про підготовку гідів-екскурсоводів у Сумському регіоні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-12-07
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології»
Анотація
В даній роботі автором висвітлено проблеми розробки та впровадження спеціалізованих курсів підготовки гідів-екскурсоводів. Після закінчення таких курсів слухачам видається свідоцтво. Зазначено, що курси було розроблено для тих, хто любить і цікавиться історією, культурною спадщиною, природними особливостями Сумщини та Слобожанщини, товариський, готовий до розширення свого кругозору, безперервного поповнення і вдосконалення своїх знань, має базову вищу або середньо-спеціальну освіту і хотів би отримати нову професію, яка може стати джерелом як основних доходів, так і додаткових, дозволяючи поєднувати при цьому улюблене захоплення з роботою.
In this work the author highlights the problems of development and implementation of specialized training courses for guides-guides. Upon completion of such courses, students are issued a certificate. It is noted that the courses were designed for those who love and are interested in history, cultural heritage, natural features of Sumy and Slobozhanshchyna, are sociable, ready to expand their horizons, continuously refine and improve their knowledge, have basic higher or secondary education and wanted get a new profession that can be a source of both basic income and additional income, while combining your favorite hobbies with work.
Опис
Ключові слова
туризм, екскурсія, гід-екскурсовод, фахівець туристичного супроводу, курси підготовки гідів, tourism, excursion, tour guide, specialist of tourist support, training courses for guides
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Про підготовку гідів-екскурсоводів у Сумському регіоні [Текст] / О. В. Коваленко // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 6–7 грудня 2019 року, м. Київ. – Київ : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 1. – С. 7–10.