Методологічні основи підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі зазначено, що будь-яка професія є вид трудової діяльності, який вимагає від людини володіння певними компетенціями (здібностями). Ці компетенції здобуваються в ході загальної та спеціальної освіти, а також в ході практичної діяльності. Ефективність екскурсійної діяльності знаходиться в прямій залежності від якості організації та проведення екскурсійних послуг. Основним є якість проведених екскурсій, яка у свою чергу залежить від професійної майстерності гіда-екскурсовода.Також зазначено, що формування програм підготовки гідів-екскурсоводів має ґрунтуватися строго на компетентнісному підході та враховувати весь спектр зацікавлених осіб, необхідних для забезпечення високої якості навчання. Широкий розвиток міжнародного співробітництва та зростаючі міжнаціональні контакти зумовлюють необхідність поліпшення підготовки кадрів в області туризму й екскурсійної справи.
In this paper it is stated that any profession is a type of work activity that requires a person to possess certain competences (abilities). These competences are acquired during general and special education, as well as during practical activities. The effectiveness of the excursion activity is directly dependent on the quality of the organization and conduct of the excursion services. The main is the quality of the guided tours, which in turn depends on the professional skill of the tour guide. It is also stated that the development of guides training programs should be strictly based on a competent approach and take into account the full range of stakeholders required to ensure high quality training. The wide development of international cooperation and the growing international contacts make it necessary to improve training in the field of tourism and excursion.
Опис
Ключові слова
екскурсійна діяльність, методологія, гід-екскурсовод, підготовка фахівців, excursion activity, methodology, guide, expert training
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Методологічні основи підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко // Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality : International scientific and practical conference, (December 27–28, 2019, Wloclawek). – Влоклавек, 2019. – С. 182–184.