Про результати порівняльного аналізу навчальних планів підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-06
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботі зазначено, що на курсах підготовки можна отримати не тільки теоретичні знання з законодавчо-нормативної бази туристичної діяльності, краєзнавства, методики проведення екскурсій, основ педагогіки та психології, але і практичний, реальний досвід проведення екскурсій з різними категоріями екскурсантів, вміння утримувати увагу групи, вирішувати нестандартні ситуації, і найголовніше – тим, як зробити екскурсію неповторною і максимально пізнавальною. Завдання викладачів – допомогти кожному оволодіти необхідною сумою практичних знань і навичок професії гіда-екскурсовода, цієї унікальної привабливої і престижної професії, що дозволяє реалізувати себе в процесі спілкування й отримувати повсякденну оцінку своєї роботи.
In the work it is stated that not only theoretical knowledge of legislative and regulatory base of tourist activity, local lore, methods of conducting excursions, basics of pedagogy and psychology, but also practical, real experience of conducting excursions with different categories of excursion, ability to hold the attention of the group , to solve non-standard situations, and most importantly - how to make the excursion unique and as informative as possible. Teachers' mission is to help everyone to acquire the necessary amount of practical knowledge and skills of the guide-guide profession, this unique attractive and prestigious profession, which allows you to realize yourself in the process of communication and receive daily evaluation of your work.
Опис
Ключові слова
фахівці туристичного супроводу, гід-екскурсовод, порівняльний аналіз, навчальний план, екскурсійна діяльність, екскурсія, experts in tourist support, guide, comparative analysis, curriculum, excursion
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Про результати порівняльного аналізу навчальних планів підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко // Knowledge Management, Economics And Law : Proceedings of the 1st International Scientific Conference, December 5–6, 2019, Batumi (Georgia). – Batumi : Publishing House “Kalmosani”, 2019. – P. 91–92.