Узагальнена методика розробки екскурсійних маршрутів в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-10-28
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній роботі зазначено, що існує чіткий та узагальнений алгоритм розробки нового екскурсійного маршруту, яким користуються багато установ, організацій та фірм туристичного напрямку в нашій державі, але затвердженого на державному рівні та стандартизованого порядку розробки та проведення екскурсій наразі в Україні не існує.
This paper notes that there is a clear and generalized algorithm for developing a new tour route, which is used by many institutions, organizations and firms in our country, but approved at the state level and standardized procedure for developing and conducting tours does not currently exist in Ukraine.
Опис
Ключові слова
туризм, екскурсія, екскурсійний маршрут, екскурсовзнавство, туристична фірма, екскурсовод, гід, tourism, excursion, excursion route, excursion science, tourist firm, guide
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Узагальнена методика розробки екскурсійних маршрутів в Україні [Текст] / О. В. Коваленко // Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Україки, (м. Луцьк, 28 жовтня 2020 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. – Луцьк : ПП Іванюк, 2020. – С. 195–199.