Сучасний стан та проблеми підготовки гідів-екскурсоводів зі знанням іноземної мови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
Зазначено, що існує реальна потреба у кваліфікованих гідах-екскурсоводах які володіють іноземними мовами, із-за підвищення туристичного потоку з різних країн світу. Важливо також наголосити на необхідності підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в психологічній освіті, що дозволить створювати комфортний в емоційному плані клімат для туристів, оскільки зміна звичних умов середовища є стресовим фактором для багатьох людей, а прямий обов’язок гіда-екскурсовода – допомога туристам в будь-який ситуації.
It is noted that there is a real need for qualified guides who are fluent in foreign languages, due to the increased tourist flow from around the world. It is also important to emphasize the need for training of tour guides (guides-guides) in psychological education, which will create a comfortable climate for tourists, since changing the habitual environment is a stressful factor for many people, and a direct guide tour guide helping tourists in any situation.
Опис
Ключові слова
гід, екскурсовод, фахівці туристичного супроводу, іноземна мова, підготовка фахівців, guide, specialists of tourist support, foreign language, training of specialists
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Сучасний стан та проблеми підготовки гідів-екскурсоводів зі знанням іноземної мови [Текст] / О. В. Коваленко // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології : збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 листопада 2019 року, м. Львів. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019. – Ч. 2. – С. 111–113.