Принципи формування змісту професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-16
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ГО «Південна фундація педагогіки»
Анотація
В даній роботі зазначено, що сучасний туристський ринок вимагає нового підходу до організації екскурсійної діяльності як до одного з туристичних продуктів. Туроператори, що створюють екскурсійний продукт повинні враховувати те, що сьогодні змінився споживчий попит і вимоги до диференціації обслуговування. Якість давно стала основним видом конкурентної переваги. Тільки підвищення якості туристсько-екскурсійних послуг дозволяє сформувати позитивний імідж туристського центру, а значить, збільшити приплив туристів і підвищити доходи від туристичної галузі.
In this paper it is stated that the modern tourist market requires a new approach to the organization of excursion activities as one of the tourist products. Tour operators who create an excursion product should take into account what has changed today 's consumer demand and requirements for differentiation of services. Quality has long been a major competitive advantage. Only improving the quality of tourist and excursion services allows you to create a positive image of the tourist center, which means to increase the influx of tourists and increase revenues from the tourism industry.
Опис
Ключові слова
фахівці туристичного супроводу, гід-екскурсовод, професійна підготовка фахівців, туризм, екскурсійна діяльність, екскурсія, specialists of tourist support, guide-guide, professional training of specialists, tourism, excursion activity, excursion
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Принципи формування змісту професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : зб. наук. робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 листопада 2019 р., м. Одеса. – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. – Ч. 2. – С. 27–29.