Теоретико-методичні основи професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-11-09
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В цій роботі розглянуто теоретико-методичними основи професійної підготовки гіда-екскурсовода на основі сучасної вітчизняної практики екскурсійної діяльності. Зазначено, що маючи професійну підготовку в області екскурсійної діяльності, гід-екскурсовод може, як педагог, передавати свої знання та майстерність. Викладацька діяльність служить, по-перше, справі передачі власного досвіду, розвиваючи, таким чином, ринок послуг. По-друге, допомагає освоїти педагогічний досвід в уже наявних навчальних центрах або шляхом створення центру внутрішньофірмової підготовки екскурсоводів. По-третє, ця діяльність також може позитивно відбитися на економіці справи, якою займається екскурсовод.
In this work the theoretical and methodological bases of professional training of guide-guide are considered on the basis of modern domestic practice of excursion activity. It is stated that having a professional training in the field of excursion activity, the guide-guide can transfer his knowledge and skill as a teacher. Teaching is, first, a matter of transferring one's own experience, thus developing the service market. Secondly, it helps to master the pedagogical experience in the existing training centers or by creating a center of in-company training of guides. Thirdly, this activity can also have a positive impact on the economics of the guide's business.
Опис
Ключові слова
екскурсійна справа, екскурсійна діяльність, гід-екскурсовод, фахівці туристичного супроводу, excursion business, excursion activity, tour guide, specialists of tourist support
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Теоретико-методичні основи професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) [Текст] / О. В. Коваленко // Актуальні проблеми психології та педагогіки : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 листопада 2019 р., м. Харків. – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. – С. 72–73.