Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  "Азійське економічне диво": сутність та передумови становлення інноваційної політики (на прикладі Японії)
  (2021) Таратун Лілія Олександрівна; Taratun Liliia Oleksandrivna; Михтуненко Вікторія Вікторівна; Mykhtunenko Viktoriia Viktorivna
  Випускну кваліфікаційну роботу, присвячена вивчено одній із проблем загальної історії. «Економічному диву» східних країн та комплексному теоретико-методологічному, аналітичному й економіко-інституційному обґрунтуванню впливу державного регулювання на структурні трансформації в системі національної економіки( На прикладі Японії). Проведено дослідження економічних і політичних реформ в Японії. Проаналізовано основні реформи, які були зроблені японським урядом. Зроблено висновок щодо доцільності втілення японських реформ. Розглянуто еволюцію особливостей та механізмів здійснення структурних змін в Японії, що призвели до формування нині існуючих високоефективних ринкових економік. Значну увагу в роботі присвячено дослідженню проблем становлення економіки в окупаційний період, та вплив іноземних капіталів на внутрішній ринок. Дане дослідження розкриває політичні та соціальні аспекти становлення та розвиток економічної моделі Японії. Проведене дослідження передумов та факторів формування феномену «економічного дива» дозволило нам виділити загальні передумови формування «економічного дива», які були притаманні всім дослідженим країнам: перехід від централізованого адміністрування до ринкової економіки; освоєння техніки та запровадження результатів науково-технічного прогресу; орієнтація економіки на експорт; активізація внутрішнього ринку; активний розвиток підприємництва.
 • Документ
  Конфлікт на Близькому Сході та політика США (кінець 40-х – початок 70-х рр. ХХ століття)
  (2021) Самотуга Юлія Сергіївна; Samotuha Yuliia Serhiivna; Снагощенко Валентина Володимирівна; Snahoshchenko Valentyna Volodymyrivna
  Арабо-ізраїльський конфлікт займає важливе місце у міжнародних відносинах. Його виникнення пов’язане з загостренням палестинської проблеми після Другої світової війни та створенням держави Ізраїлю. І сьогодні на Близькому Сході не припиняються конфлікти, які забирають життя багатьох людей та несприятливо впливають на розвиток регіону. Дане дослідження розкриває становище на Близькому Сході після Другої світової війни; хід та наслідки арабо-ізраїльських конфліктів у 40-70-х рр. ХХ століття; висвітлює зовнішньополітичний курс США на Близькому Сході у 40-70-х рр. ХХ століття стосовно арабо-ізраїльського конфлікту; характеризує проблеми, пов’язані з урегулюванням конфлікту та роль США в арабо-ізраїльських переговорах.
 • Документ
  Криза в Індокитаї середина 40-х-середина 70-х рр. ХХ століття
  (2021) Самотуга Інна Сергіївна; Samotuha Inna Serhiivna; Горобець Ігор Володимирович; Horobets Ihor Volodymyrovych
  Дане дослідження присвячене кризі в Індокитаї в 40-70-х рр. ХХ ст. та політиці США. Конфлікт у В’єтнамі – один з найбільших конфліктів після Другої світової війни. У першому розділі проаналізовано історіографію та джерельну базу з даного дослідження. У другому розділі описано становище в Індокитаї після Другої світової війни, Першу індокитайську війну, охарактеризовано Женевські угоди 1954 р. та їх наслідки. У третьому розділі проаналізовано ситуацію у Південному В’єтнамі в кінці 50-х- на поч. 60- рр. ХХ ст. та політику США у цей період, висвітлено війну США у В’єтнамі, її хід та політичне врегулювання кризи, наслідки війни для США та В’єтнаму.
 • Документ
  Російсько-японська війна 1904–1905 рр. в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі
  (2021) Рощупкін Євгеній Олександрович; Roshchupkin Yevhenii Oleksandrovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  В роботі висвітлюється загальна характеристика Російсько-японської війни 1904-1905 років в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі. Зокрема, автор особливості, етапи та наслідки війни. Дипломна робота містить історичних аналіз розвитку воєнних дій, а також аналіз джерел в даній сфері і методологію дослідження. Також, робота містить аналіз зарубіжної позиції, щодо наслідків та причин війни. Важливим елементом дослідження є аналіз зарубіжних та міжнародних джерел. Автором сформовано ряд пропозицій та рекомендацій. Автором визначено основні дискусійні моменти, та визначено, що загалом, тема Російсько-японської війни 1904-1905 років в сучасному російському політично-пропагандиському дискурсі в науці розглядалася фрагментарно, в контексті перебігу подій безпеки.
 • Документ
  Політика «тетчеризму» у Великій Британії ‪1979–1990‬ рр.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  (2021) Матюшенко Інна Володимирівна; Matiushenko Inna Volodymyrivna; Михтуненко Вікторія Вікторівна; Mykhtunenko Viktoriia Viktorivna
  У роботі розглянуто соціально-економічне становище Великобританії у 1970-х роках ХХ ст., узагальнено знання про «тетчеризм» як практичне втілення економічної теорії «шокової терапії», а також здійснений літературний огляд та визначена наукова оцінка впливу політики М. Тетчер на Великобританію та світову політику. Також було систематизовано дані про напрямки соціально-економічної політики урядів М. Тетчер та змін у ролі держави в економічному житті країни та наслідки заходів неоконсерваторів для економіки Великобританії та її населення.
 • Документ
  Соціально-політичні процеси в Югославії у 70-80-х рр. ХХ ст.
  (2021) Масенков Богдан Олександрович; Masenkov Bohdan Oleksandrovych; Михтуненко Вікторія Вікторівна; Mykhtunenko Viktoriia Viktorivna
  Соціально-політичні процеси в Югославії у 70-80-х рр. ХХ ст.. є актуальною темою сьогодення, оскільки висвітлюють проблеми соціальних процесів та політичні протистояння так всередині держави так і на міжнародній арені. Дане дослідження дає можливість зрозуміти всі соціально-політичні процеси та їх наслідки з різних точок зору. Ще більшої актуальності цій темі дає сьогоднішнє становище ряду країн адже ми можемо використати цей досвід для уникнення негативних наслідків в майбутньому.
 • Документ
  Польське національне питання в контексті європейських модернізаційних процесів II пол. XIX – поч. XX ст.
  (2021) Мажар Артем Валерійович; Mazhar Artem Valeriiovych; Михтуненко Вікторія Вікторівна; Mykhtunenko Viktoriia Viktorivna
  Польське національне питання серед інших національних питань вирізнялося своєю надзвичайною складністю та широкою відомістю в Європі. У даній роботі здійснено аналіз історіографії та джерельної бази дослідження, визначено становище в якому опинилися поляки після національно-визвольних повстань, висвітлено радикалізацію польських політичних партій та розкрито особливості підходів до польського національного питання в Австро-Угорщині, Німеччині та Російській імперії.
 • Документ
  Християнська теологія історії доби Середньовіччя
  (2021) Камінський Давид Олександрович; Kaminskyі Davyd Oleksandrovych; Михтуненко Вікторія Вікторівна; Mykhtunenko Viktoriia Viktorivna
  Епоха Середньовіччя характеризується численними дослідниками дуже неоднозначно, коли цей історичний період представляється у вузькому розумінні та подається, як «темні часи», а іншими ідеалізується та наголошується на розвитку суспільства та наук. У загальному розумінні це час, який вміщає в себе час від нашестя варварів до епохи Просвітництва та є прогресивним історичним етапом, на якому людство зробило багато відкриттів, але одночасно зазнало багатьох випробовувань.
 • Документ
  Дарданелльська операція в театрі бойових дій Першої світової війни
  (2021) Головченко Юрій Ігорович; Holovchenko Yurii Ihorovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  У роботі здійснено аналіз історіографії та джерельної бази дослідження. Розглянуто питання причин, що до вступу Османської імперії в Першу світову війну на стороні Німецької імперії. Висвітлені обставини завдяки яким Британська імперія ініціювала початок Дарданелльської операції, розкрита участь і роль В. Черчилля в даних подіях. Проаналізовані причини за яких британські і французькі кораблі не змогли прорватись через Дарданелльську протоку, а також схарактеризовані причини й особливості поразки армії британців та їх союзників в Галліполійській кампанії.
 • Документ
  Питання статусу Азовського моря та Керченської протоки в україно-російських відносинах
  (2021) Хоменко Анатолій Сергійовч; Khomenko Anatolii Serhiiovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  Дипломна робота викладена на 75 сторінках, вона містить 3 розділи. Об’єктом роботи виступають українсько-російські відносини стосовно питання статусу Керченської протоки. Предмет роботи статусу Азовського моря та Керченської протоки в україно-російських відносинах. Метою роботи є розглянути проблему Азовсько-Керченської Акваторії у сучасних україно-російських стосунках. У першому розділі аналізується історіографія та джерельна база вказаної проблематики. У другому розділі аналізується правовий статус Азовського моря, перебіг блокади російською стороною акваторії. У другому розділі розглядається правовий статус Керченської протоки, конфлікт навколо Тузли 2003 р. та протистояння 2018 р.
 • Документ
  Міжнародний контекст зміни конфесійної політики в СРСР під час Другої світової війни
  (2021) Ходун Едуард Олегович; Khodun Eduard Olehovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  В магістерській роботі досліджується вплив союзників по антигітлерівській коаліції на лібералізацію релігійної політики СРСР під час Другої світової війни. Автор приходить до висновку, що відродження діяльності Московської Патріархії у вересні 1943 року радянська влада використовували як один з інструментів для досягнення власних геополітичних цілей.
 • Документ
  Відродження Польської держави: міжнародний контекст
  (2021) Скрильов Юрій Юрійович; Skrylov Yurii Yuriiovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  Магістерська робота присвячена міжнародному контексту створення Польської держави в період 1918-1921 років. Предметом дослідження визначено формування кордонів незалежної Польщі та вплив цих подій на загальноєвропейські політичні процеси. В процесі дослідження ми дійшли висновку, що саме конфліктні ситуації, пов’язані з проблемою кордонів національних держав перешкодили створенню загальноєвропейської системи колективної безпеки
 • Документ
  Латиноамериканська політика США ХІХ – початку ХХ
  (2021) Макаренко Олена Володимирівна; Makarenko Olena Volodymyrivna; Сокирська Владилена Володимирівна; Sokyrska Vladlena Volodymyrivna
  Дипломна робота розміщена на 79 сторінках, складається з вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Метою роботи є з'ясування характеру зовнішньої політики та особливостей діяльності дипломатії США, щодо країн Латинської Америки. Об'єктом виступає політика США в Латинській Америці у ХІХ на початку ХХ ст. Предметом дослідження являються взаємовідносини між урядами США та державами Латиноамериканського регіону, формування політики панамериканізму. У першому розділі висвітлено експансія США в країни Латинської Америки на початку ХІХ століття. У другому розділі описано становлення міжамериканської системи відносин у середині ХІХ ст. У третьому розділі проаналізовано позицію США щодо Латинської Америки на початку ХХ ст.
 • Документ
  Сутність соціально-економічної модернізації у КНР 1978-1992 рр.
  (2021) Івашина Ірина Андріївна; Ivashyna Iryna Andriivna; Сокирська Владилена Володимирівна; Sokyrska Vladlena Volodymyrivna
  Дослідження присвячене актуальним питанням політики соціально-економічної модернізації у КНР 1978 – 1992 рр. Ключовими моментами у виробленні цієї політики автор визначає діяльність Ден Сяопіна. Наголошується, що було розпочато широкомасштабне реформування країни. Найбільш результативною виявилася модернізація економіки, яка охопила всі сфери господарського комплексу Китаю. Курс на «політику реформ» було ініційовано на ІІІ пленумі ЦК КПК 11-го скликання 1978 р. Ця подія стала переломною в історії КНР й не мала до того аналогів у всьому таборі соціалістичних країн. Івашина І.А. зазначає, що було проголошено принципи, спираючись на які відбулися зміни. Найголовнішим з них був принцип ‒ «будівництва соціалізму з китайською специфікою», причому під «китайською специфікою» розумілося все те, що приносило процвітання Китаю. Авторка відзначає, що структурні зміни соціуму породили певні проблеми: демографічний вибух та негативні наслідки урбанізації, приходячи до висновку, що економічна модернізація докорінно змінила структуру китайського суспільства. Зазначається, що Китай обрав правильний шлях розвитку економічної системи. І не дивлячись на керівну роль КПК, в результаті модернізації 1978‒1992 рр. став високорозвиненою державою з ринковою економікою.
 • Документ
  Реакція держав світу на Голодомор в Україні 1932-1933 рр.
  (2021) Дубовик Віталій Миколайович; Dubovyk Vitalii Mykolaiovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  Магістерська робота присвячена вивченню одного з аспектів національної трагедії ХХ ст., а саме реакції держав світу на Голодомор в Україні 1932-1933 рр. в умовах реалізації радянською владою голодоморної стратегії. Використаний комплекс джерел став запорукою аргументованості аналізу реакцій іноземних дипломатів, формування громадської думки та позицій західної преси щодо Голодомору в Україні 1932-1933 років.
 • Документ
  Радянсько-німецькі відносини періоду липень 1939 р. – червень 1941 р.
  (2021) Беседін Сергій Миколайович; Besedin Serhii Mykolaiovych; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  Робота присвячується проблемі міжнародної безпеки, як у глобальному так і регіональному аспектах в ІІ половині 30-х років ХХ століття між двома тоталітарними режимами СРСР та Німеччини. Плануючи напасти на СРСР, у військово-політичного керівництва Третього рейху були далекосяжні цілі – ліквідувати радянську державу, поневолити її населення, заволодіти надрами країни («онімечування» СРСР) і, зрештою, поневолити весь світ. Саме з цим пов’язана організація зовнішньополітичної доктрини, спрямованої на створення системи протидій від потенційної небезпеки. Проте, незважаючи на можливе протистояння Радянський Союз вимушений був іти на домовленості з Третім Рейхом. Наслідком таких дій було підписання пакту про ненапад Молотова-Ріббентропа від 23 серпня 1939 року. Ця подія стала відправною точкою у подальших зовнішньополітичних трансформаціях, що докорінно змінили світ.
 • Документ
  Релігійна реформа за часів правління Генріха VIII
  (2021) Голодюк Поліна Леонідівна; Holodiuk Polina Leonidivna; Снагощенко Валентина Володимирівна; Snahoshchenko Valentyna Volodymyrivna
  Темою дипломної роботи є «Релігійна реформа часів правління Генріха VIII». Робота викладена на 48 сторінках, вона містить 2 розділи, висновки, список використаних джерел та літератури. Об’єктом розгляду є Англіканська церква. Предмет роботи – релігійна реформа за часів правління Генріха VIII. Метою дослідження є висвітлення процесу становлення державної церкви в Англії. У першому розділі було розглянуто розвиток ідей оновлення церкви до королівської реформи, а також еволюцію поглядів королівської влади на Реформацію. У другому розділі – причини і наслідки розриву відносин із Римом, зміни в становищі духовенства та монастирів після реформ, а також основні зміни у віровченні та культі Англіканської церкви. За результатами роботи зроблено висновки відповідно до поставленої мети та завдань.
 • Документ
  Корея в зовнішньополітичній стратегії Японії (кінець XIX – I пол. XX ст.)
  (2020) Яценко Юлія Вікторівна; Yatsenko Yuliia Viktorivna; Потєхін Олександр Володимирович; Potiekhin Oleksandr Volodymyrovych
  Дане дослідження розкриває значення Кореї в зовнішньополітичній стратегії Японії наприкінці ХІХ - І пол. ХХ ст., особливості становлення японського колоніального режиму в Кореї, політичне та економічне поневолення корейського народу в цей період.
 • Документ
  План Маршалла як елемент політики впливу Сполучених Штатів Америки на країни Західної Європи у 1940-1950 р.р.
  (2020) Ювко Єгор Юрійович; Yuvko Yehor Yuriiovych; Михайличенко Олег Володимирович; Mykhailychenko Oleh Volodymyrovych
  Дане дослідження розкриває тему економічної та політичної взаємодії Сполучених Штатів Америки та Західної Європи в період після Другої Світової війни, а також розкриває тему політичного впливу США на країни Західної Європи в початковий період Холодної війни.
 • Документ
  Розвиток історичної освіти в університетах Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття
  (2020) Смирнова Валентина Михайлівна; Smyrnova Valentyna Mykhailivna; Снагощенко Валентина Володимирівна; Snahoshchenko Valentyna Volodymyrivna
  Дипломну роботу присвячено дослідженню розвитку історичної освіти в університетах російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття. Розглядаючи загальні тенденції розвитку вищої освіти того часу, автор звертає увагу на вивчення історичних дисциплін та створення історико-філологічних факультетів в університетах, на особливості університетської історичної освіти в період реформ та контр реформ 1863-1884 рр., на форми та методи навчальних занять в університетах. Вивчено основні напрямки досліджень дореволюційних, радянських і сучасних істориків. Розкрито головні етапи становлення системи історичної освіти та визначено пріоритетні напрями державної університетської історичної освіти в першій половині ХІХ століття . Простежено динаміку становлення системи історичної освіти в сукупності ряду факторів, виявлено соціально-політичні передумови перетворень у галузі історичної університетської освіти та виявлено ускладнення, що супроводжували становлення та розвиток історичної освіти., досліджено зміни державної освітньої політики того часу. Відтворено атмосферу академічного життя на історико-філологічних факультетах у ХІХ – на початку ХХ ст.. Здійснено комплексний аналіз процесу становлення й розвитку історичної освіти в університетах Російської імперії упродовж ХІХ – початок ХХ ст.., формування історико методичних знань, визначено форми та методи навчальних занять в університетах в досліджувальний період та здійснено певний внесок у розвиток теорії розвитку історичної освіти в університетах Російської імперії. Результати дослідження можуть бути використані при створенні узагальню вальних праць з історії історичної освіти, складанні довідників, енциклопедій; навчальних посібників.