Політика «тетчеризму» у Великій Британії ‪1979–1990‬ рр.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі розглянуто соціально-економічне становище Великобританії у 1970-х роках ХХ ст., узагальнено знання про «тетчеризм» як практичне втілення економічної теорії «шокової терапії», а також здійснений літературний огляд та визначена наукова оцінка впливу політики М. Тетчер на Великобританію та світову політику. Також було систематизовано дані про напрямки соціально-економічної політики урядів М. Тетчер та змін у ролі держави в економічному житті країни та наслідки заходів неоконсерваторів для економіки Великобританії та її населення.
The paper considers the socio-economic situation of Great Britain in the 1970s, summarizes the knowledge of "Thatcherism" as a practical embodiment of the economic theory of "shock therapy", as well as a literature review and scientific assessment of the impact of Thatcher's policy on Britain and world politics. Data on the socio-economic policies of the Thatcher governments and changes in the role of the state in the economic life of the country and the consequences of neoconservative measures for the British economy and its population were also systematized.
Опис
Ключові слова
шокова терапія, тетчеризм, соціально-економічне становище, shock therapy, thatcherism, socio-economic situation
Бібліографічний опис
Матюшенко, І. В. Політика «тетчеризму» у Великій Британії ‪1979–1990‬ рр.‬‬‬‬‬‬‬‬‬ [Текст] : магістер. робота / І. В. Матюшенко ; науковий керівник В. В, Михтуненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 72 с.