Питання статусу Азовського моря та Керченської протоки в україно-російських відносинах

Анотація
Дипломна робота викладена на 75 сторінках, вона містить 3 розділи. Об’єктом роботи виступають українсько-російські відносини стосовно питання статусу Керченської протоки. Предмет роботи статусу Азовського моря та Керченської протоки в україно-російських відносинах. Метою роботи є розглянути проблему Азовсько-Керченської Акваторії у сучасних україно-російських стосунках. У першому розділі аналізується історіографія та джерельна база вказаної проблематики. У другому розділі аналізується правовий статус Азовського моря, перебіг блокади російською стороною акваторії. У другому розділі розглядається правовий статус Керченської протоки, конфлікт навколо Тузли 2003 р. та протистояння 2018 р.
Thesis is presented on 75 pages, it contains 3 sections. The object of the work is Ukrainian-Russian relations on the status of the Kerch Strait. The subject of the status of the Sea of Azov and the Kerch Strait in Ukrainian-Russian relations. The aim of the work is to consider the problem of the Azov-Kerch Water Area in modern Ukrainian-Russian relations. The first section analyzes the historiography and source base of this issue. The second section analyzes the legal status of the Sea of Azov, the course of the blockade by the Russian side of the water area. The second section examines the legal status of the Kerch Strait, the Tuzla conflict of 2003 and the 2018 confrontation.
Опис
Ключові слова
територіальні води, протока, конфлікт, угода, анексія, territorial waters, strait, conflict, agreement, annexation
Бібліографічний опис
Хоменко, А. С. Питання статусу Азовського моря та Керченської протоки в україно-російських відносинах [Текст] : магістер. робота / А. С. Хоменко ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 75 с.