Соціально-політичні процеси в Югославії у 70-80-х рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Соціально-політичні процеси в Югославії у 70-80-х рр. ХХ ст.. є актуальною темою сьогодення, оскільки висвітлюють проблеми соціальних процесів та політичні протистояння так всередині держави так і на міжнародній арені. Дане дослідження дає можливість зрозуміти всі соціально-політичні процеси та їх наслідки з різних точок зору. Ще більшої актуальності цій темі дає сьогоднішнє становище ряду країн адже ми можемо використати цей досвід для уникнення негативних наслідків в майбутньому.
Socio-political processes in Yugoslavia in the 70-80's of the twentieth century. Relevant topic of the new year, fragments of problems with social processes and political confrontations both within the state and internationally. This study allows us to identify all socio-political processes and their consequences from different points of view. If more relevant to this topic is the current situation of some countries, because we may usually be relevant experience to avoid negative consequences in the future.
Опис
Ключові слова
системна криза, міжнаціональні протиріччя, соціалізм, політичні процеси, systemic crisis, interethnic contradictions, socialism, political processes
Бібліографічний опис
Масенков, Б. О. Соціально-політичні процеси в Югославії у 70-80-х рр. ХХ ст. [Текст] : магістер. робота / Б. О. Масенков ; науковий керівник В. В. Михтуненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 54 с.