Дарданелльська операція в театрі бойових дій Першої світової війни

Анотація
У роботі здійснено аналіз історіографії та джерельної бази дослідження. Розглянуто питання причин, що до вступу Османської імперії в Першу світову війну на стороні Німецької імперії. Висвітлені обставини завдяки яким Британська імперія ініціювала початок Дарданелльської операції, розкрита участь і роль В. Черчилля в даних подіях. Проаналізовані причини за яких британські і французькі кораблі не змогли прорватись через Дарданелльську протоку, а також схарактеризовані причини й особливості поразки армії британців та їх союзників в Галліполійській кампанії.
The analysis of historiography and source base of the research is carried out in the work. The question of the reasons that before the entry of the Ottoman Empire in the First World War on the side of the German Empire. Circumstances due to which the British Empire initiated the beginning of the Dardanelles operation are highlighted, the participation and role of W. Churchill in these events are revealed. The reasons why British and French ships failed to break through the Dardanelles were analyzed, as well as the reasons and features of the defeat of the British army and their allies in the Gallipoli campaign.
Опис
Ключові слова
Дарданелли, Перша світова війна, Британська імперія, Османська імперія, Галліполі, Dardanelles, World War I, British Empire, Ottoman Empire, Gallipoli
Бібліографічний опис
Головченко, Ю. І. Дарданелльська операція в театрі бойових дій Першої світової війни [Текст] : магістер. робота / Ю. І. Головченко ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 71 с.