Міжнародний контекст зміни конфесійної політики в СРСР під час Другої світової війни

Анотація
В магістерській роботі досліджується вплив союзників по антигітлерівській коаліції на лібералізацію релігійної політики СРСР під час Другої світової війни. Автор приходить до висновку, що відродження діяльності Московської Патріархії у вересні 1943 року радянська влада використовували як один з інструментів для досягнення власних геополітичних цілей.
The master’s thesis examines the influence of allies in the anti-Hitler coalition on the liberalization of religious policy in the USSR during World War II. The author concludes that the revival of the Moscow Patriarchate in September 1943 was used by the Soviet authorities as one of the tools to achieve their geopolitical goals.
Опис
Ключові слова
СРСР, Російська православна церква, новий курс, Друга світова війна, USSR, Russian Orthodox Church, new course, World War II
Бібліографічний опис
Ходун, Е. О. Міжнародний контекст зміни конфесійної політики в СРСР під час Другої світової війни [Текст] : магістер. робота / Е. О. Ходун ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 71 с.