Криза в Індокитаї середина 40-х-середина 70-х рр. ХХ століття

Анотація
Дане дослідження присвячене кризі в Індокитаї в 40-70-х рр. ХХ ст. та політиці США. Конфлікт у В’єтнамі – один з найбільших конфліктів після Другої світової війни. У першому розділі проаналізовано історіографію та джерельну базу з даного дослідження. У другому розділі описано становище в Індокитаї після Другої світової війни, Першу індокитайську війну, охарактеризовано Женевські угоди 1954 р. та їх наслідки. У третьому розділі проаналізовано ситуацію у Південному В’єтнамі в кінці 50-х- на поч. 60- рр. ХХ ст. та політику США у цей період, висвітлено війну США у В’єтнамі, її хід та політичне врегулювання кризи, наслідки війни для США та В’єтнаму.
This study focuses on the crisis in Indochina in the 40-70's of the twentieth century. and US policy. The conflict in Vietnam is one of the biggest conflicts since World War II. The first section analyzes the historiography and source base of this study. The second chapter describes the situation in Indochina after World War II, the First Indochina War, describes the Geneva Accords of 1954 and their consequences. The third section analyzes the situation in South Vietnam in the late 1950s. 60s of the XX century. and US policy during this period, covering the US war in Vietnam, its course and political settlement of the crisis, the consequences of the war for the United States and Vietnam.
Опис
Ключові слова
Індокитай, Демократична Республіка В’єтнам, Республіка В’єтнам, США, В’єтконг, Indochina, Democratic Republic of Vietnam, Republic of Vietnam, United States, Vietcong
Бібліографічний опис
Самотуга, І. С. Криза в Індокитаї середина 40-х-середина 70-х рр. ХХ століття [Текст] : магістер. робота / І. С. Самотуга ; науковий керівник І. В. Горобець. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 82 с.