Християнська теологія історії доби Середньовіччя

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Епоха Середньовіччя характеризується численними дослідниками дуже неоднозначно, коли цей історичний період представляється у вузькому розумінні та подається, як «темні часи», а іншими ідеалізується та наголошується на розвитку суспільства та наук. У загальному розумінні це час, який вміщає в себе час від нашестя варварів до епохи Просвітництва та є прогресивним історичним етапом, на якому людство зробило багато відкриттів, але одночасно зазнало багатьох випробовувань.
The Middle Ages are characterized by many researchers very ambiguously, when this historical period is presented in a narrow sense and presented as "dark times", and others idealize and emphasize the development of society and science. In a general sense, this is a time that spans the time from the barbarian invasion to the Enlightenment and is a progressive historical stage in which mankind has made many discoveries but at the same time undergone many trials.
Опис
Ключові слова
теологія, Середньовіччя, християнство, богоцентричним, theology, Middle Ages, Christianity, God-centered
Бібліографічний опис
Камінський, Д. О. Християнська теологія історії доби Середньовіччя [Текст] : магістер. робота / Д. О. Камінський ; науковий керівник В. В. Михтуненко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 56 с.