Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Суспільно-географічна оцінка структурних змін зернового господарства Сумської області
  (2021-12) Лук’янов Андрій Миколайович; Lukianov Andrii Mykolaiovych; Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Дослідження присвячене вивченню структурних зрушень в сільському господарстві внаслідок консолідованого впливу низки природних і суспільно-географічних факторів. Провідні тренди пов’язані із переважанням рослинництва над тваринництвом, зростанням частки зернових культур в посівах та частки кукурудзи у валових зборах.
 • Документ
  Екогеософія – геософія антропогенізованого ландшафту
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Кисельов Юрій Олександрович; Kyselov Yurii Oleksandrovych
  Визначено, що той чи інший спосіб ландшафтно-етнічної взаємодії – природний або штучний – зумовлений характером поведінки людської спільноти в природному середовищі. Гармонійних взаємин людини з довкіллям можна досягти за умови «буття-в-ландшафті», спрямованого на раціональну організацію ландшафту, а не підпорядкування його компонентів суб'єктивним інтересам і потребам суспільства.
 • Документ
  Місце географії у системі наук про Землю в контексті нового переліку галузей знань і спеціальностей
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Кандиба Юрій Іванович; Kandyba Yurii Ivanovych; Добровольська Наталія В'ячеславівна; Dobrovolska Nataliia Viacheslavivna
  Розглянуто місце географії у системі наук про Землю та у новому переліку галузей знань спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наголошується на необхідності виокремлення географії у окрему спеціальність.
 • Документ
  Сучасний стан викладання географії в сільській школі: реалії і перспективи
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Мовчан Володимир Васильович; Movchan Volodymyr Vasylovych
  Розглянуто деякі аспекти методики навчання географії у сільській школі. Показано головні складнощі та переваги роботи у сільській школі, з якими може зіткнутися учитель географії.
 • Документ
  Оцінка екологічного ризику території НПП «Кременецькі гори»
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Гінзула Мар'яна Романівна; Hinzula Mariana Romanivna
  Виконано аналіз екологічних ризиків для територій НПП "Кременецькі гори", який дозволив обґрунтувати їх класифікацію та сформувати основні напрямки оптимізації: потрібно здійснювати й покращувати заходи лісовідновлення та лісорозведення суміжних з територією заповідника земель; здійснювати оптимізацію сільськогосподарського використання суміжних земель; вирішити питання з непрацюючими очисними спорудами Кременецького комунального підприємства «Міськгосп»; сприяти покращенню природного стану схилів та вершин Кременецьких гір.
 • Документ
  Впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні у розрізі раціонального використання природних ресурсів
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Буц Юрій Васильович; Buts Yurii Vasylovych; Крайнюк Олена Володимирівна; Krainiuk Olena Volodymyrivna
  Дано характеристику розвіданих запасів нафти і природного газу у видобувних районах Сумської області, а також виявлено та проаналізовано основні проблем нафтогазового комплексу у розрізі раціонального використання природних ресурсів у зв'язку з впровадженням в Україні Ініціативи прозорості видобувних галузей.
 • Документ
  Географія: від мегабомбезної науки до другорядної шкільної дисципліни?
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Корнус Анатолій Олександрович; Kornus Anatolii Oleksandrovych; Корнус Олеся Григорівна; Kornus Olesia Hryhorivna
  Розглянуто функції географії, які вона виконувала на різних етапах свого розвиту. Показано деякі кризові явища у географії та шляхи їх подолання. Визначено функції географії на сучасному етапі розвитку суспільства.
 • Документ
  Практичне застосування географічних знань, вмінь і навичок у проектуванні об’єктів і територій природно-заповідного фонду
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Воровка Володимир Петрович; Vorovka Volodymyr Petrovych
  Розглядаються знання фахівця-географа, які можуть бути застосовані у багатьох сферах діяльності суспільства – у районному плануванні, експертизі різноманітних проектів, обґрунтуваннях видів антропогенної діяльності, у природоохоронній сфері тощо. Показано, що однією зі сфер реалізації потенціалу вченого-географа є природоохоронна сфера і зокрема дослідження природно-заповідних територій.
 • Документ
  Антропогенне навантаження на басейни річок Сумської області та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Данильченко Олена Сергіївна; Danylchenko Olena Serhiivna
  Охарактеризовано методику оцінки антропогенного навантаження на річкові басейни в межах території Сумської області. Визначено рівень антропогенного навантаження на природу річкових басейнів. Запропоновано різні водоохоронні заходи.
 • Документ
  Сучасна географія і класифікація наук
  (СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства, 2016) Сюткін Сергій Іванович; Siutkin Serhii Ivanovych
  Розглянуто місце географії у структурі природничих і суспільних наук та у переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наголошується на необхідності виокремлення географії у окрему спеціальність.