Суспільно-географічна оцінка структурних змін зернового господарства Сумської області

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дослідження присвячене вивченню структурних зрушень в сільському господарстві внаслідок консолідованого впливу низки природних і суспільно-географічних факторів. Провідні тренди пов’язані із переважанням рослинництва над тваринництвом, зростанням частки зернових культур в посівах та частки кукурудзи у валових зборах.
The study is devoted to the study of structural changes in agriculture due to the consolidated impact of a number of natural and socio-geographical factors. The leading trends are related to the predominance of crop production over animal husbandry, the growing share of cereals in crops and the share of corn in gross harvests.
Опис
Ключові слова
рослинництво, plant growing, зернове господарство, grain farming, спеціалізація, specialization, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Лук’янов, А. М. Суспільно-географічна оцінка структурних змін зернового господарства Сумської області [Електронний ресурс] / А. М. Лук’янов, С. І. Сюткін // Освітні та наукові виміри природничих наук : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської заочної наукової конференції (м. Суми, 8 грудня 2021 р.). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 123–126.