Антропогенне навантаження на басейни річок Сумської області та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Охарактеризовано методику оцінки антропогенного навантаження на річкові басейни в межах території Сумської області. Визначено рівень антропогенного навантаження на природу річкових басейнів. Запропоновано різні водоохоронні заходи.
The characteristic of method of estimation of anthropogenic impact on the river basins of territory of the Sumy region is given. The level of anthropogenic impact on the nature of river basins was estimated. The different water conservation measures were proposed.
Опис
Ключові слова
річка, river, річковий басейн, river basin, Сумська область, Sumy region
Бібліографічний опис
Данильченко, О. С. Антропогенне навантаження на басейні річок Сумської області та шляхи покращення геоекологічної ситуації в регіоні [Текст] / О. С. Данильченко // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 18–20.